30. marts 2020

Scrum og agile projekter i et kommunalt perspektiv

Det agile har bredt sig, så mere end halvdelen af alle projekter bruger agile metoder, helt eller delvist. Det agile handler om at være ”parat til forandring hurtigt og hele tiden”. Men ud over hastighed og forandringsparathed så viser agile metoder sig at være mere produktive, give større motivation, og bedre udførelse af strategier end traditionelle metoder.

Den mest udbredte metode hedder Scrum. Her arbejder man i korte iterationer på 2-3 uger i selvstyrende grupper. Ved slutningen af hver iteration leverer man noget færdigt, der kan bruges og give værdi lige nu.

KL afholder d. 19. - 20. august og igen 9. - 10. november 2020 et 2-dages kursus, hvor du lærer at bruge Scrum-metoden til kommunale projekter, hvad enten der er tale om robot-proces-automatisering, indførelse af et standardsystem som Aula, eller noget helt tredje. Du prøver på kurset et helt projektforløb med Scrum, og du får lejlighed til at arbejde som Scrum Master, en slags mødeleder og ceremonimester, der kan erstatte eller komplementere den traditionelle projektlederrolle.

Underviser på kurset er professor Jan Pries-Heje fra Roskilde Universitet. Jan Pries-Heje har samarbejdet med KL i flere år om ledelse af projekter og digital transformation, og han har skræddersyet forløbet om Scrum og agile projekter netop med et kommunalt perspektiv.

Kort om Scrum

I Scrum er udviklingsprocessen modsat vandfalds- og spiralmetoderne ikke en lineær proces. I langt de fleste tilfælde består disse lineære processer af følgende fire aktiviteter: Analyse, Design, Implementering og Test. Scrum derimod fastsætter ikke nogen retningslinjer for i hvilken rækkefølge aktiviteterne skal implementeres. Et projekt kan derfor starte med en hvilken som helst aktivitet, og skifte til en anden aktivitet på ethvert tidspunkt. Dette øger projektets fleksibilitet og produktivitet.

Andre punkter der kendetegner Scrum er:

  • Fleksible tidsplaner

  • Fleksible deadlines

  • Små udviklingshold

  • Hyppig gennemgang

  • Objektorientering

  • Samarbejde mellem udviklingshold

Du kan læse mere og tilmelde dig herunder

Arrangement

Kurser Scrum og agile projekter i et kommunalt perspektiv

På dette 2-dages kursus lærer du at bruge Scrum-metoden til kommunale projekter.