16. marts 2020

Ny version af KL's standardfortegnelser

KL's standardfortegnelser er blevet opdateret, så de indeholdte KLE-numre stemmer overens med KLE-systematikken, der opdateres kvartalsvist.

KL's standardfortegnelser v1.3

KL's standardfortegnelser er nu blevet opdateret med en version 1.3.
Ændringerne kommer som konsekvens af, at KLE-systemet opdateres kvartalsvist.
Standardfortegnelserne henviser til KLE blandt andet i forhold til slettefrister og lovhenvisninger.

Du kan læse mere om standardfortegnelserne og finde det nye sæt standardfortegnelser på kl.dk/fortegnelser.

Du kan også tilgå dem her sammen med en oversigt over ændringer i versionen.

Baggrund

Fortegnelseskravet betyder, at kommunerne skal føre dokumentation over al behandlingsaktivitet – både behandlinger af ikke-følsomme oplysninger og følsomme oplysninger. For at lette kommunernes arbejde med at efterleve fortegnelseskravet har KL udarbejdet nævnte sæt standardfortegnelser, som alle kommuner kan bruge. 

Kravet er en del af EU's databeskyttelsesforordning, som trådte i kraft i 2018.

×

Log ind