23. marts 2020

Digitalt supplement til sundhedskort forventes på vej

Med nyt lovforslag er det forventningen, at et digitalt sundhedskort bliver gradvist indfaset som et supplement til det gule fysiske sundhedskort, vi kender i dag, før det på længere sigt vil kunne fungere som en erstatning for mange af landets borgere til glæde for fx forældre der nemt vil kunne have sundhedskort til deres børn ved hånden. Det nye digitale kort kræver tilpasning af eksisterende digitale løsninger og nye vejledningsopgave i kommunerne.

KL's høringssvar til ændring af sundhedsloven 

Sundheds- og ældreministeriet har den 5. december 2019 udsendt en høring over udkast til forslag til ændring af sundhedslove.

KL bakker op om at tilbyde borgerne et digitalt sundhedskort som et supplement til det fysiske kort, da det for mange borgere vil være en serviceforbedring.

Det fysiske kort anvendes dog i dag bredt i kommuner og af andre aktører ift. identifikation af borgere på jobcentre, biblioteker, genbrugsstationer, kommunernes køsystemer i borgerservice osv. Derfor er der en omstillingsopgave for kommunerne i forhold til fx udskiftning af kortlæsere, der alene anvender sundhedskortets magnetstribe, ligesom der skal findes gode løsninger for til- og fravalg af det fysiske kort både online og i Borgerservice.

Læs KL’s fulde høringssvar til Sundheds- og ældreministeriets forslag til ændringen af sundhedsloven her.

De kommunale opgaver forbundet med indfasning af det digitale kort er beskrevet i den kommunale budgetvejledning for 2021 under sektorskrivelsen for administration og it, samt sektorskrivelsen for sundhed.