23. marts 2020

Digital post til begge forældre – hvad betyder det for kommunerne?

KL støtter naturligvis ligestilling, når offentlige myndigheder sender informationer til forældre om deres børn, og støtter derfor også intentionen bag et nyt lovforslag, som KL har haft i høring.

KL's høringssvar til ændring af ligestillingsloven 

Miljø- og fødevareministeriet vil gerne sikre ligestilling mellem forældre, når offentlige myndigheder sender informationer til borgere via digital post.

KL identificerer dog en række udfordringer, herunder blandt andre; at datakvaliteten i CPR-registret ikke altid viser retvisende og opdaterede data om forældremyndighedsindehavere, at nogle borgere er uden CPR-nr., og at der er et behov for en vejledning til at skelne mellem den nye lov og sektorlovgivning såsom f.eks. sundhedsloven og serviceloven. Endvidere ser KL også udfordringer ved sårbare børn og unge, hvor plejefamilier – og ikke forældre der modtager den digitale post – varetager barnets tarv.

Særligt den sociale forvaltning har store udfordringer omkring anvendelsen af forældremyndighedsbegrebet og den parallelle varetagelse af barnets tarv.

Læs det fulde høringssvar, som KL gav til forslaget om ændring af ligestillingsloven vedr. digital post til begge forældre, her.