20. maj 2020

KL's blanketsamling er nu tilpasset kravene om webtilgængelighed

Kommunale blanketter lever op til kravene om webtilgængelighed. Det gælder alle borgervendte blanketter i KL's blanketsamling. Abonnenterne på blanketterne kan derfor bruge tiden på at sikre kommunernes websteder og selvbetjeningsløsninger. Det gælder også selvbetjeningsløsninger, der bygger på blanketterne.

Med loven om webtilgængelighed skal Kommunerne sikre, at brugerne kan opfatte, bruge og forstå dokumenter og informationer på vores websteder og i vores applikationer. Samtidig hjælper det kommunen med at leve op til god forvaltningsskik.

Det er både brugere med funktionsnedsættelser og brugere i al almindelighed, der nyder godt af øget tilgængelighed.  

Rent praktisk skal vi sikre, at de dokumentformater vi har brugt siden den 23. september 2018 lever op til en række tekniske krav. Kravene står i en standard for webtilgængelighed (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1). Mange oplever, at PDF-formatet giver udfordringer i hverdagen. KL har derfor løst opgaven for KLs blanketsamling. Her er alle blanketter tilpasset, så de findes i en webtilgængelig udgave.

KL ved, at det ikke kun er blanketterne, der udfordrer. Derfor afholder KL temadage og kurser med særligt fokus på kommunikationsmedarbejdere i kommunerne. Senest blev der holdt en velbesøgt virtuel temadag den 14. maj med fokus på tilgængelighedserklæringer. KL udbyder nu et mere generelt kursus om webtilgængelighed i den offentlige sektor, hvor man kan få viden og inspiration til arbejdet og svar på sine spørgsmål. Kurset afholdes til efteråret, og du kan tilmelde dig herunder.

Arrangement

Kurser Webtilgængelighed i den offentlige sektor

Kurset fokuserer på, hvordan man implementere og vedligeholde tilgængeligheden i selvbetjeningsløsninger og på organisationens websites.

Har du spørgsmål om webtilgængelighed, kan du kontakte Julie Maria Andersen på 3370 35 34 eller Dan Bjørneboe på 33 70 30 96.