23. juni 2020

Odense Kommunes bystrategi lægger kodning ind i børnenes fremtid

"Børnene i Robotbyen" er Odense Kommunes indsats for teknologiforståelse og digital dannelse for alle børn og unge i Odense, og indsatsen er tænkt med helt ind i kommunens overordnede bystrategi. Det handler om fremtiden, fortæller Sanne Munk Doll, chefkonsulent i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune. Mød hende på Kommunernes Digitaliseringstræf 2020 den 22. september i Odense. Tilmelding er åben nu.

Den store fortælling

Odense er eventyrets by, men hvor et eventyr som oftest handler om en fjern fortid, drejer Odenses eventyr sig om nutiden og om fremtiden. For "Børnene i Robotbyen" er nu blevet en stort anlagt og fast forankret del af Odense Kommunes overordnede bystrategi for fremtiden, intet mindre. "Børnene i Robotbyen" er Odense Kommunes indsats inden for strategien "Verdens bedste robotby i børnehøjde", en indsats for teknologiforståelse og digital dannelse for alle børn og unge i Odense. Indsatsen rækker 10 år frem og har en økonomisk ramme på 50 millioner kroner.

Det fortæller Sanne Munk Doll, chefkonsulent i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune, hvor uddannelsespolitikken har hjemme. Sanne er programleder for strategien under uddannelsespolitikken, hvorunder også teknologidelen i form af uddannelsen af kommunens børn og unge hører ind.

"Det handler om teknologi, teknologiforståelse og teknologidannelse, og det rækker helt ud og omfatter det 21. århundredes kompetencer," siger Sanne.

"Børnene i Robotbyen" er en indsats med netværk blandt kommunens forvaltninger, skoler og daginstitutioner, vidensinstutioner som Syddansk Universitet (SDU) og University College Lillebælt (UCL) samt klyngen af de mange robotvirksomheder, som ligger i netop Odense Kommune. Aktiviteterne er primært læringsforløb og aktiviteter for og med børnene og de unge, altsammen med programmering, data og robotter som omdrejningspunkt.

Dermed knytter Odense Kommune påny an til sin lange historie som industriby i Danmark, og visionen er at gøre Odense til verdens førende robotby, ligesom Odense for 100 år siden var en førende by for dansk industri, med ikke mindst Thriges fabrikker af elektriske maskiner som fyrtårn dengang.

"I 2019 vedtog man en hel bystrategi, hvor "Verdens bedste robotby i børnehøjde" blev skrevet ind, og "Børnene i Robotbyen" er en del heraf. Dermed har vi et fokus på tværs af alle forvaltninger. Det her er, hvad vi satser på som by," siger Sanne.

Her ligger robotter helt i tråd med byens industri- og virksomhedshistorie, for robotter er en industri, der kræver teknisk snilde, fremsyn i forhold til digitalisering og fremtidige produktions- og samfundsformer - og det vil Odense blive bedst til.

De første skridt

"Børnene i robotbyen" blev igangsat af rådkvinde for børn- og ungeforvaltningen Susanne Crawley Larsen, der var ude at tale med en lang række af kommunens virksomheder om deres behov og om de store muligheder, de kunne tilbyde fremtidens unge, og derfra har det taget fart. Projektet har som sagt strategisk ophæng, og der er allerede et velfungerende eksternt advisory board, hvor de bedste inden for branchen er med. Kommunens økonomiudvalg og direktørerne er med, 80 fagprofessionelle er referencegruppe, og kommunens børn og unge samt deres forældre tages med på råd.

"Ud af alt dette har man fået en masse input, både til strategien og til de efterfølgende handleplaner," siger Sanne, der blev ansat for godt et år siden, og som har stået for rigtig mange interviews, workshops samt det organiserende arbejde siden da.

Et andet sted

Men lad os begynde et helt andet sted. Det kunne være ved frokosttid i en daginstitution. Børnene skal til at spise frokost, og i dag sidder de rundt ved bordene og leger, at de skal "programmere" hinanden. For det at spise frokost er jo at gøre nogle ting i en vis rækkefølge. Maden skal frem på bordet, der skal spises, og der skal ryddes op - og alt derimellem. For gaflen med mad skal føres til munden, og skal det nu være med højre eller venstre hånd? Hvis det nu var en robot, der skulle spise frokost, skulle den programmeres til det. Gennem legen får børnene en sjov og anderledes tilgang til digitalisering og robotteknologi.

Skolerne på banen

15 af Odense Kommunes skoler har i snart to år været med i "Børnene i Robotbyen", og snart skal det afklares, hvordan de 17 andre skoler kobles på. Alle 4.-klasserne prøver at programmere med konceptet "micro:bit", og 6.-klasserne får tilbud om at komme til "Coding Class", der, som navnet siger, også handler om kodning. I kommunens ungdomsskoler får børnene tilbud om at komme en hel uge på SDU og lære om teknologi. Specialister og virksomheder kommer af og til på besøg på skolerne og får eksempelvis børnene til at teste nye produkter.  Børnene synes, det er sjovt og spændende. Nogle børn, som måske klarer sig mindre godt i sprogfagene, blomstrer her pludselig op og får en succesoplevelse, når de begynder at kode og også kan hjælpe deres klassekammerater.

Lærere og pædagoger leder læringen om teknologi

Uden velforberedte og motiverede lærere og pædagoger til at bringe teknologien ind i klasseværelserne ville det ikke gå.

"Det har hjulpet rigtig meget, at vi har taget to lærere ud af hver skole, 30 lærere i alt, og gjort dem til "læringsagenter", man kan bestille til at komme og at støtte," siger Sanne.

Sanne fortæller, at der for skole- og institutionslederne er blevet afholdt "læringslaboratorier" med workshops, hvor de får lov at prøve teknikkerne fra undervisningen af, og de kan netværke og reflektere og lære af hinanden. Det gør, at lederne prioriterer, at der sættes aktiviteter i gang på skolerne efterfølgende.

Som fagligt anker står UCL.

"Det er dem, der udvikler vores pædagoger og lærere, og UCL har for sin del et behov for at forstå, hvordan det foregår i skolen og klassen bagefter. Så derfor har vi nogle specielle forskningsprojekter, der går begge veje og understøtter hinanden, så vi både kan løfte pædagog- og læreruddannelserne og samtidig kan løfte vores institutioner og skoler," siger Sanne.

Samspil med virksomheder

Alle de steder, hvor børn, voksne, kommune, vidensinstitutioner og virksomheder mødes og har berøringsplader og afhængigheder i "Børnene i Robotbyen", er det et bærende princip for Sanne og for forvaltningen, at det gælder om at tænke i den fælles interesse, eller med andre ord i ”win-win”.

Virksomhederne bidrager både som aftager og bidragyder i denne indsats. Klyngen af robotvirksomheder efterspørger fremtidens kommende medarbejdere, både dem med kortere og dem med længere uddannelser, og de giver til gengæld tilbage ved at åbne deres virksomheder op for børnene og ved at deltage aktivt i de arbejdsgrupper og advisory boards, som kommunen driver. Virksomhederne har en fælles ambition med kommunen, og den udveksling foregår i åben dialog og med respekt for netop den fælles interesse, som er at gøre Odense til verdens bedste robotby.

"Jeg havde faktisk et interview med en virksomhed på et tidspunkt, hvor direktøren sagde, at han troede, at det var utopi, at man kunne lave en strategi for 10 år, men ikke at have en strategi ville være fuldstændig uambitiøst! Jeg tænker, at det nok er en helt rigtig tanke, at hvis man ikke tør at sigte efter noget, så får man ingenting, men omvendt kan vi nok ikke tillade os at tro, at vi kender fremtiden om ti år. Men hvis vi ikke sigter og ikke tror på det og ikke er ambitiøse, så når vi det i hvert fald ikke!" siger Sanne.

Læs mere og tilmeld dig Kommunernes Digitaliseringstræf 2020

Mød Sanne Munk Doll på Kommunernes Digitaliseringstræf 2020 den 22. september i Odense, hvor hun fortæller meget mere om kommunens showcase. 

Læs hele programmet og tilmeld dig her:

Arrangement

Digitaliseringstræf 2020

Danmark er førende inden for offentlig digitalisering, men hvad kræver det at fastholde denne førerposition? Hvordan kan teknologi være med til at løse de aktuelle udfordringer?

Praktiske spørgsmål om tilmelding m.v. kan du rette til chefsekretær Anja Lønbo på alb@kl.dk / tlf.: 33 70 34 97. Angående øvrige spørgsmål kan du kontakte vicekontorchef Jan Struwe Poulsen på jtp@kl.dk / tlf.: 33 70 32 34.

 

Sannes 4 gode råd om kommunal digitalisering

Sanne Munk Doll fra Odense Kommune giver gerne sine gode erfaringer fra "Børnene i Robotbyen" videre til andre kommuner, der vil i gang med noget lignende:

 1. Skab involvering og ejerskab
  Et ægte ejerskab til indsatsen skabes ved at kombinere stor spændvidde fra praksis til strategi og tilbyder høj involvering af alle parter.
  "Noget af det, jeg synes har virket rigtig godt, har været den store involvering og ejerskabet. Altså både at have fokus på det praksisnære og på de store visioner, fordi man virkelig vil dette her, og så det ikke bliver et skrivebordsprojekt," siger Sanne.
 2. Fasthold strategisk forankring i topledelsen
  Konstant opmærksomhed fra øverste politiske og administrative niveau er nødvendigt.
  "En stor ledelsesmæssig opbakning og prioritering er rigtig, rigtig vigtigt. For hvis der ikke er opbakning, så bliver det svært at løbe med så stor en dagsorden," siger Sanne.
 3. Sæt mål og ramme
  En strategi som "
  Verdens bedste robotby i børnehøjde", der har en 10 års lang horisont og en økonomisk ramme på 50 millioner, fordrer klar styring.
  "Målsætning og rammesætning er vigtigt. Så kan man se, at de prøvehandlinger og indsatser, der foretages, hele tiden peger op mod det fastsatte mål," siger Sanne.

Tillad jer at turde
Succes kommer, når man balancerer de små og synlige resultater med de langsigtede træk. "Man skal turde lave små prøvehandlinger, der giver hurtige gode resultater, men også at turde gå efter de store ting, som ikke lige giver resultater med det samme. Man skal turde at sætte sig fri inden for en større ramme, så længe man bare hele tiden holder sine aktiviteter op mod det rigtige mål og den rigtige rammesætning. Så kan man skabe nogle store resultater, der er holdbare, giver værdi og er bæredygtige," siger Sanne.