18. juni 2020

KL anbefaler kommunerne at bruge Datatilsynets standardkontraktsbestemmelser

Flere kommuner har spurgt KL om, Datatilsynets standardkontraktbestemmelser skal anvendes i stedet for KL-KOMBIT-databehandleraftaleskabelonen. KL har derfor gennemgået standardkontraktsbestemmelserne og sammenholdt dem med KL-KOMBIT-skabelonen. KL anbefaler, at kommunerne fremadrettet anvender Datatilsynets bestemmelser.

Datatilsynets Standardkontraktsbestemmelser

Datatilsynet har i december 2019 offentliggjort en revideret udgave af deres databehandleraftaleskabelon. Det er sket efter, at Det Europæiske Databeskyttelsesråd har haft den til kommentering. Den reviderede udgave har nu karaktér af "standardkontraktsbestemmelser" som betyder, at Datatilsynet fx ved tilsynsbesøg ikke vil tjekke lovligheden af kontrakten. Der er dog ikke lovkrav om, at kommunerne skal benytte standardkontraktsbestemmelserne.

KL har derfor nu gennemgået standardkontraktsbestemmelserne for at vurdere fordelene for kommunerne ved at anvende bestemmelserne i stedet for KL-KOMBIT-skabelonen. KL ser flere fordele ved, at kommunerne overgår til at bruge standardkontraktsbestemmelserne fremadrettet.

Læs nærmere om, hvilke fordele KL ser ved at anvende standardkontraktsbestemmelserne her (link), hvor du også kan læse mere om hjælp til udfyldelse af instruksen, erstatning for ”de gule felter” i KL-KOMBIT-skabelonen, den videre dialog med Datatilsynet om tilsyn med databehandleren og underdatabehandleren samt konsekvenserne for brug af SKI´s rammeaftaler.