22. juni 2020

Etape 2 indhold af Borgerblikket aftalt

De årlige forhandlinger om kommunernes økonomi er afsluttet og kommunerne kan nu se, hvad der er aftalt, at de skal vise for borgerne i 2021. Indholdet i etape 2 ligger delvis i forlængelse af etape 1 men udvider også dataindholdet.

Mange kommuner viser allerede indhold på borger.dk fra Borgerblikket, og flere kommuner er på vej. Som et led i realiseringen af Mit Overblik er det aftalt at udvide med yderligere kommunale data på Mit Overblik i etape 2 i 2021. Indholdet ligger delvis i forlængelse af indholdet af etape 1, men omfatter også ældreområdet, hvor der vil blive muligt at vise indsatser, fx hvilken ressourcemæssig ydelse borgeren er tildelt, eks. hjemmehjælp.

Konkret er det aftalt at kommunerne skal vise følgende i etape 2:

  • Udvalgte sager inden for arbejdsmarked og beskæftigelsesområdet i 2021.
  • Udvalgte sager og indsatser inden for ældreområdet i løbet af 2021 og 2022. 
  • Ydermere er det aftalt, at der igangsættes en pilot for gæld og betalinger for at indhente tekniske erfaringer på området.
  • UDK viser data fra boligstøtte, fleksydelse og delpension i løbet af 2021.

Se listen over sagsområder på KOMBITs SHAREKOMM her.

Involvering af borgere og kommuner

I arbejdet med at finde hvilke område, der skal indgå i etape 2, har projektet inddraget en lang række kommuner og borgere. Sammen med kommunerne har projektet afdækket de forskellige fagområder og er gået i dybden med de mulige data, som kan være relevante at udstille. Den viden er blevet taget med over i en række brugertests, hvor brugerne har haft mulighed for at se og teste løsningen, ift. hvad som har fungeret godt og hvordan borgernes behov kan understøttes i visningen. Udvidelse af kommunale data på Mit Overblik sker altså på et stærkt fundament.

Det videre arbejde

Projektet i KL/KOMBIT er i gang med at udarbejde en plan for det videre arbejde med at få de relevante systemer på den fælleskommunale infrastruktur og for understøttelse af kommunerne i det arbejde. I kan følge det løbende arbejde på kombit.dk/borgerblikket, og tage fat i kommunens projektleder på Borgerblikket.

Du finder økonomiaftalen her.

Du kan læse mere om projektet her