29. juni 2020

Digitaliseringsmessen 2020: Et åbent blik frem mod september

Når Digitaliseringsmessen 2020 afholdes i Odense den 23. september, vil deltagere fra hele landet mødes, hver med deres forventninger til messen. Læs her, hvorfor tre af landets digitaliserings- og borgerservicechefer og deres medarbejdere vil deltage. Tilmelding til messen er åben nu.

Borgerne på de digitale teknologier

Jessie Lynggaard er chef for hele to centre i Lejre Kommune, nemlig Borgerservice og Digitalisering samt Service og Ejendomme. Det er to centre, hvor digitaliseringen er dybt forankret gennem de seneste mange år.

"Borgerservice har jo været "first movers" på rigtig meget af den digitalisering, som er foregået i den offentlige sektor, lige fra bølgeplanerne og frem. For os handler det om at gøre det nemt for borgerne, og her under Corona-krisen kunne de jo ikke mødes fysisk med os, så vi har måttet tage syvmileskridt sammen. Borgerne er bare blevet så meget mere digitale - det er ret vildt," siger Jessie.

Selv har Jessie 23 års erfaring i kommunen, og Jessie sidder desuden i bestyrelsen for Borgerservice Danmark, som er foreningen af borgerservicechefer. Jessie ser på den baggrund frem til at deltage på Digitaliseringsmessen 2020.

"Her vil der være mange leverandører samlet på ét sted, så det er en effektiv måde at hente ny inspiration på," siger Jessie.

Også de guidede ture rundt på messen er en favorit hos Jessie, fordi de viser vigtige sammenhænge og afhængigheder, på samme måde som kommunernes borgerservice selv knytter tråde mellem de forskellige forvaltninger.

Nye ledelseserfaringer

På messen kan jeg opdage de ekstra 5 procent, som kan betyde en 25 procents forskel for mig hjemme i kommunen
Poul Venø, IT- og Digitaliseringschef i Herning Kommune

I Herning Kommune er Poul Venø it- og digitaliseringschef for knap 50 medarbejdere og har et samarbejdsansvar for 170 superbrugere og 70 systemejere fordelt rundt om i kommunens forvaltninger. Poul sidder desuden med i styregruppen for Digitaliseringsmessen som repræsentant for Kit@.

"For mig er Digitaliseringsmessen først og fremmest det sted, hvor jeg kan erfaringsudveksle og opsøge de ekstra bidrag til, at jeg kan holde mig opdateret, ud over de mange fora jeg deltager i: KIT@'s bestyrelse, regionale samarbejde med mere. På messen kan jeg opdage de ekstra 5 procent, som kan betyde en 25 procents forskel for mig hjemme i kommunen," siger Poul. Han ved fra tidligere år, at de af hans medarbejdere, der skal deltage på Digitaliseringsmessen, ganske givet også i år vil suge til sig af indtryk på messen.

For Poul følges digitalisering og god ledelse ad, hvilket blev tydeligt under Corona-krisen.

"Teknologien har jeg hele tiden vidst kunne bære, og den kæmpe digitale omstilling, vi var tvunget til at lave nærmest "overnight", da Corona-krisen satte ind, bekræftede egentlig bare dette," siger Poul.

Derfor vil Poul på Digitaliseringsmessen i år særligt opsøge ny inspiration til ledelse, for han er overbevist om, at hans ledelsesstil fremover skal være anderledes.

"Hvordan kan vi styre vores kolleger til at løse kerneopgaven - holde dem fast i plovfuren? Under Corona-krisen har jeg både slækket og strammet tøjlerne, afhængig af opgaven. Det er en ledelsesform, hvor jeg har taget nogle klare prioriteringer, og jeg har haft tæt opfølgning, meldt klart ud. Og vi har prioriteret det sociale undervejs, og det fungerede godt. Mine medarbejdere har været ansvarlige og omstillingsparate i stor stil," siger Poul.

Rundt om kerneopgaverne på et nyt niveau

Charlotte Gye Sørensen er arbejdsmarkeds- og borgerservicechef i Ikast-Brande Kommune, og Digitaliseringsmessen er et vindue ind til de fremtidige tendenser, som Charlotte løbende forholder sig til.

"Jeg følger med i, hvad der måtte komme, og i, hvordan det, der allerede er kommet, udvikler sig," siger Charlotte.

Charlotte nævner en række store temaer, som har fyldt meget de seneste år, i hendes kommune såvel som i de fleste andre: robotteknologi, brug af data, nye måder at planlægge og styre arbejdet på, GDPR og datasikkerhed i det hele taget.

Og så er der naturligvis Corona-krisen. Den har løftet digitaliseringsarbejdet til et nyt niveau, og det handler både om borgernes adgang til kommunen og om nye måder at samarbejde og mødes på som kommunale kolleger. Netop spørgsmålet om virtuelle møde- og samarbejdsformer er noget, som Charlotte gerne vil opsøge mere inspiration til på Digitaliseringsmessen 2020.

"Det bliver interessant at se, hvordan vi sammen skaber balancen mellem det virtuelle univers, vi har været i den seneste tid, og det fysiske fremmøde på sin arbejdsplads, for jeg tror også, at denne periode har vist, at det er godt at have fysisk arbejdsplads at møde ind på," siger Charlotte.

Tilmeld jer til Digitaliseringsmessen 2020

Digitaliseringsmessen 2020 foregår i Odense Congress Center onsdag den 23. september, og tilmelding er åben. Digitaliseringsmessen bliver igen i år bliver et centralt mødepunkt for den offentlige digitalisering, og er platform for videndeling mellem leverandører, udviklere og chefer, ledere og medarbejdere i kommunerne. Læs selv mere på www.digitaliseringsmessen.dk, og tilmeld jer.

Man kan tilmelde sig her.