03. juni 2020

Digital innovation handler (mest) om mennesker

God ledelse af digital innovation handler om at massere sit eget og medarbejdernes mindset, om at kunne identificere behov, lave gode strukturer for medarbejdernes ideer og om at skabe en frugtbar kultur for innovation. Nå ja, og så lidt om teknologi og digitale kompetencer.

Af Jan Struwe Poulsen, vicekontorchef i KL's Center for Digitalisering og Teknologi, og Majken Præstbro, relationschef i Center for Offentlig Innovation (COI)

Hvis vi skal pege på kun én egenskab, der er afgørende, når ledere skal lede digital innovation, så er det at se behov og muligheder for at forbedre kerneopgaven. Det er hovedkonklusionen fra vores besøg hos fem udvalgte offentlige arbejdspladser i velfærdens frontlinje, som er beskrevet i publikationen “Ledelse af digital innovation. Erfaringer fra fem frontløbere” fra Væksthus for Ledelse.

Hverdagen som målestok

Publikationen fra Væksthus for Ledelse er en samling af erfaringer og gode råd om digital innovation i hverdagen fra lederne af så forskellige arbejdspladser som en ambulancetjeneste, en børnehave, en lys- og trafikstyringsafdeling, et autismecenter og en borgerservice. Vi valgte denne form med fem meget forskellige cases for at se, om der er  kendetegn, der går på tværs af de fem arbejdspladser. Og vi så, at ledelsen af digitalisering og ny teknologi i høj grad er erfaringsbåret, hverdagsorienteret, specifik, behovsdrevet og kontekstbestemt. Det er kendetegn, som andre arbejdspladser kan lade sig inspirere meget direkte af, hvis de ønsker at styrke den digitale innovation til gavn for kerneopgaven.

Fem kendetegn ved succesfuld ledelse af digital innovation

Hver især har lederne opnået gode resultater ved sammen med deres medarbejdere at arbejde med digital innovation i hverdagen. På baggrund af deres erfaringer kan vi uddrage fem kendetegn ved succesfuld ledelse af digital innovation:

  1. Lederne fokuserer på digital innovations betydning for kerneopgaven
  2. Lederne opmuntrer medarbejdernes idéudvikling
  3. Lederne skaber kultur og rammer for digital innovation
  4. Lederne fremmer et innovativt mindset og digitale kompetencer
  5. Lederne er også dygtige forandringsledere

Publikationen præsenterer også en række gode råd, og er tænkt som inspiration og hjælp til førstelinjelederen. Men den kan også bringes i spil i dialogen i ledergruppen, MED-udvalg og andre fora, hvor digitalisering og innovation er på dagsordenen. Ledere kan også bruge publikationen i deres dialog med resten af ledelsessystemet om rammer og vilkår for lokal digitalisering.

Definition af innovation tegner nye perspektiver

Væksthus for Ledelses perspektiv for undersøgelsen er den digitale innovation i hverdagen og førstelinjeledernes ledelsesopgave i den forbindelse. Emnet “digital innovation i hverdagen” defineres som: "Brug af digital teknologi i den daglige opgaveløsning, hvor initiativet kommer fra arbejdspladsen selv og rummer et vist element af nytænkning".

Denne definition er et vigtigt supplement til både de fællesoffentlige og fælleskommunale digitaliseringsstrategier og it-arkitekturer, der bevæger sig “ovenfra og ned”. Hverdagen, derimod, bevæger sig “nedefra og op”.

Lederen som innovativ igangsætter 

Førstelinjelederen spiller en uvurderlig rolle som innovativ igangsætter, kulturforvalter og forandringsagent. Denne lederrolle blomstrer bedst, når lederen forstår at koble digitaliseringen på selve arbejdspladsens kerneopgave.

“Den digitale teknologi skal give mening i hverdagens opgaveløsning; den må ikke blive et monster, der kommer udefra, eller noget vi gør for dens egen skyld, ” siger Hanne Pjengaard, der er leder af dagtilbuddet Paddehatten i Vejle - en af de fem arbejdspladser, som er case i publikationen. 

De fem cases viser også, hvordan lederne på forskellig måde fremmer en eksperimenterende tilgang til teknologi, hvor alt ikke handler om sikker drift, men hvor der også er plads til at prøve sig frem og tage fejl. Her er ledernes rolle at sætte en vis struktur på idéudviklingen og skabe tydelige rammer om processen fra idé til implementering.

Arbejdspladsen – en innovativ zone

Lederen skal arbejde for at gøre sin arbejdsplads til en innovativ zone. Innovation, digitalisering og forandring er nødvendige faktorer i at følge med, skubbe på og trække fremad, når kerneopgaverne forandrer sig - og for at kerneopgaverne forandrer sig.

Det handler om at skabe og udvikle mening med forandringerne, og det kræver både visionær styrke, et klart blik for hverdagen og en kærlig hånd om medarbejderne, så de føler sig trygge i at bidrage til forandringerne. Med meningsfuldhed og tryghed som ramme er man godt på vej til at gøre arbejdspladsen til innovativ zone.

Medarbejderen som digital aktør

Men lederen kan ikke klare det alene. Lederrollen i den digitale innovation udfolder sig i samarbejde og medspil med medarbejderne. Det kendetegner alle de fem arbejdspladser, at her støtter og ansporer lederne de tøvende medarbejdere og giver frontløberne lang snor. Det er situations- og medarbejderbestemt ledelse med et digitalt twist.

Hør eller læs mere

Forfatterne har deltaget i et projekt for Væksthus for Ledelse om ledelse af digital innovation. Du kan læse publikationen her. Hør mere om erfaringerne fra projektet på Kommunernes Digitaliseringstræf 2020 d. 22. september i Odense:

Er du interesseret i at læse mere om digital transformation, kan du finde metoder og værktøjer hos KL og KOMBIT's Videncenter. Her kan du også finde KL's kompetencehjul, der dykker ned i fremtidens digitale kompetencer for alle medarbejdergrupper.