23. juni 2020

2 nye guides på borger.dk - og flere på vej

Hvem skal have besked, når jeg flytter? Hvad er et ringebrev? Hvordan får jeg mine feriepenge udbetalt? Spørgsmålene kan være mange, når man står i en ny livssituation, og det kan være svært at få overblik over alt det, man skal vide og huske. På borger.dk er der hjælp at hente i form af guides til de mest almindelige livssituationer.

Borgerne skal opleve en bedre sammenhæng i den digitale kontakt med det offentlige. Dette er udgangspunktet for en række guides, der løbende lanceres på borger.dk.

De seneste i rækken er ’Når livet slutter’ – en guide, der skal hjælpe pårørende, der mister en nærtstående – og ’Forældreguiden’, som er til forældre, der har børn i aldersgruppen 13-18 år, der skal hjælpes i gang med at blive digitale borgere.

De seneste guides er 2 ud af i alt 11 livssituationer, og er en del af indsatsen ‘Sammenhængende digitale brugerrejser’. Projektet har sit ophæng i Digitaliseringspagten, som er en aftale indgået af de fællesoffentlige parter (regeringen, KL og Danske Regioner). For hver brugerrejse udvikles der en guide på borger.dk.

Indhold tilpasset til borgerens situation

I alle guides har man samlet den information, man som borger kan have brug for i en given livssituation. Indholdet kan tilpasses med en filtreringsfunktion, så man bliver præsenteret for det indhold, der er mest relevant for den enkelte borgers situation.

Derudover kan alle guides også være brugbare for kommunale medarbejdere, når der er brug for at informere og vejlede borgerne.

Fokus på brugerbehov

I arbejdet er der fokus på borgerens perspektiv i deres møde med det offentlige på tværs af selvbetjeningsløsninger og myndigheder. Der arbejdes med en servicedesign-tilgang og borgere og myndigheder inddrages, så deres behov, ønsker og såkaldte brugerpains kan afdækkes. Derudfra gives der bud på, hvor og hvordan brugerrejsen bliver bedre.

Arbejdet gennemføres i samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen, KL og andre relevante myndigheder. Her deltager fagpersoner fra kommunerne og andre myndigheder, som borgere er i kontakt med i løbet af brugerrejsen.

De lancerede guides videreudvikles løbende i et fortsat samarbejde mellem de involverede myndigheder på baggrund af input fra borgere og myndigheder.