14. januar 2020

Todages kursus om arkitekturmodellering med ArchiMate®

KL udbyder i samarbejde med Strand & Donslund et kursus i arkitekturmodellering med Archimate®.

Kursets primære formål er at give deltagerne en indføring i at bruge ArchiMate® som modelsprog til at udarbejde arkitekturprodukter. Efter kurset har deltagerne en bedre forståelse af arbejdet med forret­nings- og it-arkitektur med sigte på at imødekomme forskellige interessenters informationsbehov med Archi­Mate®-modeller.

Deltagerne har også fået en række teknikker til arkitekturarbejdet og hvordan modellering indgår som en naturlig del. Endelig kender deltagerne til kontek­sten for det kommunale arbejde med forretnings- og it-arkitektur i form af den fælleskommunale rammearkitek­tur og Fællesoffentlig Digital Arkitektur (FDA).

Kurset giver deltagerne en fælles forståelse på tværs af deres roller som fx forretnings- og it-arkitekter og digitaliseringskonsulenter.

Tid og sted

  • Den 4. og 5. maj 2020 fra kl. 09.00 - 16.00 i KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S.
  • Den 15. - 16. juni 2020 fra kl. 09.00 - 16.00 på Comwell i Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C.

Se en kort video om formålet med kurset. 

Tilmeld dig kurset nedenfor.

Arrangement

Kurser Arkitekturmodellering med ArchiMate

Kursets primære formål er at give deltagerne en indføring i at bruge ArchiMate som modelsprog til at udarbejde arkitekturprodukter og i arkitekturarbejdet generelt.

Arrangementer om digitalisering og teknologi: Hvad kan KL gøre for dig?

Klik her for et samlet overblik over arrangementer fra KL's Center for Digitalisering og Teknologi.