20. januar 2020

Kommunernes it-arkitekturnetværk i 2020

Tilmelding til møderne i 2020 er nu åben, og nedenfor kan du se, hvordan du tilmelder dig netværket. I Kommunernes it-arkitekturnetværk arbejder vi i 2020 videre med it-arkitektur i praksis og udveksler konkrete erfaringer. Netværket udforsker relevante emner og cases, og du har som medlem i netværket rig mulighed for at præge dagsordenen.

Kom og vær med

2020 bliver endnu et spændende år i Kommunernes it-arkitekturnetværk. Kom og indhent ny inspiration, når it-arkitekter fra kommunerne drøfter centrale temaer. Programmet fastlægges i tæt samspil med deltagerne. Den videre udvikling og operationalisering af den fælleskommunale rammearkitektur bliver naturligvis et gennemgående tema på møderne.

Medlemskab af netværket indebærer mulighed for at deltage med op til tre deltagere pr. kommune. Netværksmøderne er heldagsmøder, og vi afholder 3 netværksmøder og én netværkskonference. Læs mere om kommunernes it-arkitekturnetværk her.

Målet er, at vi i netværket deler erfaringer om hvordan arbejdet gribes an lokalt, set ud fra en it-arkitekturvinkel.  KL orienterer om sidste nyt, som fast indslag, og it-arkitekter fra KOMBIT deltager, når det er relevant for dagsordenen. Formålet med møderne er samtidig at knytte kommunernes, KOMBITs og KLs it-arkitekter tættere sammen. Kernen i netværket er dialog og sparring med hinanden om presserende udfordringer, erfaringer og muligheder.

Udnyt potentialet med bedre arkitek­turstyring

Når vi samarbejder og deler viden, kommer vi længere sammen end hver for sig, og møderne understøtter, at vi samtænker lokale og fælleskommunale initiativer. Netværksmøderne er siden starten i 2016 blevet et fast mødested, og de er kendetegnet ved et højt fagligt niveau, og har sin styrke i aktiv deltagelse fra de dygtige og engagerede medlemmer.

Cases og oplæg fra kommunerne vil også i 2020 være afsæt for drøftelser og udveksling af erfaringer. Såvel erfarne, som nybegyndere på området er velkomne, og kan have nytte af at deltage i netværket og styrke deres faglige og kollegiale fællesskab.

I 2019 var 54 kommuner repræsenteret ved 123 deltagere i netværket, og emnerne har blandt andet kredset om, hvordan vi i kommunerne implementerer Grunddata, lanceringen af AULA, og betydningen for kommunernes system- og arkitekturlandskab. Vi har også drøftet sikkerhed og hvordan kommunerne skal forholde sig til NSIS, som er en 'National Standard for Identiteters Sikringsniveauer’ (forkortet NSIS) med oplæg fra både kommuner, KL og KOMBIT.  

Foruden de nævnte emner har netværket været præget af øvrige spændende oplæg, cases og diskussioner.

Spørgsmål og kontakt

Har du spørgsmål til tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte Anja Lønbo på alb@kl.dk eller telefon 3370 3497.