23. januar 2020

Integration set gennem virtual reality briller

Kan virtual reality forberede flygtninge og indvandrere på et arbejdsliv i Danmark? Det har man forsøgt sig med i Skive Kommune, der sammen med fire andre kommuner, KL og virksomheden Khora VR, har udviklet virtual reality film med fokus på integration og beskæftigelse.

Teknologi på forkant med velfærden

Hvordan tager kommunerne de næste skridt i arbejdet med digitalisering, og hvordan anvender de teknologierne til at løse nogle af de aktuelle udfordringer på velfærdsområderne? Det er et af de spørgsmål, der bliver sat i fokus på Kommunernes Digitaliseringstræf den 23. april 2020. Teknologier som virtual reality, er et at de områder, der kan komme til at spille en større rolle i fremtidens velfærdssamfund.

At gå i gang med at arbejde med virtual reality giver god mening, hvis man spørger Jens Kjølhede, Beskæftigelses- og integrationsambassadør i Skive Kommune. Skive Kommune har gjort sig gode erfaringer med teknologien der en del af udviklingsprojektet Job i Virkeligheden, som er et samarbejde mellem KL, Skive, Aabenraa, Aalborg, Rudersdal og Roskilde kommune og Khora VR.

Virtuel integration på beskæftigelsesområdet

Egentlig havde Jens ikke overvejet virtual reality som en mulighed på integrationsområdet. Skive Kommune har tidligere forsøgt sig med teknologien i forhold til tilflytning, erhverv og turisme, men teknologien var for spæd på det tidspunkt, og det blev ikke til mere. Der er sket meget på området siden, så da Jens blev opmærksom på udviklingsprojektet om virtual reality på beskæftigelsesområdet, blev han nysgerrig.

Projektet er et samarbejde mellem KL og de fem kommuner om at lave en pilot på, hvordan teknologien kan bruges til at introducere flygtninge og indvandre til det danske arbejdsmarked – med fem film om fem forskellige industrier. Skive Kommune valgte ret hurtigt at arbejde med en gruppe mennesker, der kommer til Danmark med en arbejdsidentitet, der er væsentlig anderledes end den danske. En gruppe primært bestående af kvinder, som ikke tidligere har været en del af et arbejdsmarked.

SOSU er andet end personlig pleje

Hver af de fem virtual reality film giver indsigt i en flygtnings egen fortælling og oplevelse af sin arbejdsplads. Næsten endnu vigtigere giver det et indblik i de krav og forventninger, han eller hun kan blive mødt med. Der er uskrevne regler og sociale sammenhænge som ikke altid kan forklares, de skal opleves. Og netop oplevelsen er i fokus, når man anvender virtual reality som teknologi, hvor det bliver muligt at skabe en meget visuel fortælling om en almindelig dag på en dansk arbejdsplads. Hver film varer 5-7 minutter, og er indtalt på seks sprog: dansk, engelsk, arabisk, farsi, somali og tigrinya. Det er kommunerne, der har valgt, hvilken branche de ville fokusere på.

”I Skive Kommune valgte vi hurtigt at sætte fokus på SOSU-området. Det er en realitet, at vi i kommunen kommer til at mangle en masse hænder på netop den front, samtidig med at vi har en stor borgergruppe bestående af blandt andet indvandrerkvinder med et stort omsorgsgen, som ville være oplagte at få ind den vej. Med virtual reality kan vi skabe rum til fordybelse og samtidig få brudt med nogle af de fordomme der er, især på SOSU-området. Så man eksempelvis kan opleve, at det ikke går op i personlig pleje hele tiden,” fortæller Jens.

Gør det klart og relevant

En anden, der synes arbejdet med virtual reality på det kommunale område giver god mening er projektleder hos Khora VR, Jonathan Komang-Sønderbek, der har arbejdet tæt sammen med Jens og de andre kommuner om projektet. Jonathan har oplevet en god proces på tværs af kommunerne, hvor man blev skarp på format, industrier og fik fat i de rigtige personer. Khora VR har stået for at filme og redigere filmene og desuden levere teknologien. Det har været spændende for Jonathan at arbejde med et format helt tonet ned for effekter, så det derved giver en reel oplevelse.

Projektet er et af de første til at prøve teknologien af i velfærdssammenhæng og nogle ryster på hovedet af tanken om virtual reality som et kommunalt redskab, men det er ikke meget anderledes end når Khora VR laver mere praktisk simulationstræning til forskellige uddannelsesforløb. Det giver faktisk rigtig god mening, og projektet har også fået succes efterfølgende.

”Nu lever det videre ude i kommunerne. Tanken var at de fem kommuner skulle bruge det, der hvor det gav mening for dem. Nogle bruger det i borgerservice, nogle i sprogcentret til danskundervisning og andre steder bruges det i jobcenteret.” uddyber Jonathan.

Tænk mulighederne tværkommunalt

Både Jens og Jonathan oplever en stigende kommunal interesse for nye teknologier som virtual reality. Det betyder dog ikke at det bare er noget man kaster sig ud i. Man møder ofte modstand og tilbageholdenhed og så kan økonomi være en stopklods. Det er især i forbindelse med helt nye projekter, hvor det er første gang man bevæger sig ind på et nyt område og projektet skal startes op fra bunden. Jonathan mener derfor, at det er godt at samle flere kommuner og dele arbejdsopgaver og økonomi imellem sig.

”Hvis vi kan samle flere kommuner, ligesom KL har gjort i dette projekt, kan man lave en større indsats, der virkelig slår igennem. På den måde kan man få det længere ud end blot at blive et pilotprojekt og komme flere kommuner til gavn. Men det kræver noget koordinering på tværs” forklarer Jonathan.

Jens ser også gode muligheder i at samarbejde på tværs af kommunerne. Han mener dog også det er vigtigt, at man gør sig nogle overvejelser internt i kommunen først. Det kræver, at man laver en strategi på tværs af de forskellige forvaltninger i kommunen, der fastlægger hvad og hvordan, man gerne vil bruge virtual reality.

Mod på mere virtual reality

I Skive Kommune har man fået mod på meget mere virtual reality. Derfor er man efterfølgende gået sammen med tre andre kommuner og Dansk Flygtningehjælp for at ansøge om midler fra repatrieringspuljen til et projekt om virtual reality som repatrieringsværktøj. Repatriering betyder at en flygtning i Danmark får en sum penge med, samt sparring i forhold til at starte et nyt liv i sit hjemland. Repatriering er kun en del af projektet, som også bygger på andre indsatser. Ideen er at tage til blandt andet Syrien og Somalia og filme videoer med mennesker, der allerede er vendt tilbage til sit hjemland frivilligt. Projektet er kun i opstartsfasen, men lover godt for flere muligheder med teknologien på det kommunale område. Både Jens og Jonathan ser et stort potentiale på området.

Er du interesseret i at læse mere om virtual reality? Besøg Kommunernes Teknologiradar og bliv klogere på teknologien og dens modenhed.

Inspiration

Inspiration Virtual Reality (VR)

​På teknologiradaren er virtual reality placeret i kategorien AFPRØV. VR kan afprøves på udvalgte velfærdsområder, hvor virtuel træning og oplevelser kan øge praksislæring eller håndtering af følelser – og tag afsæt i erfaringerne fra andre kommuner, der har afprøvet teknologien

×

Log ind