06. januar 2020

Arbejder du med data har du allerede et nyttigt værktøj tilgængeligt med Excel

Du skaber ikke nødvendigvis merværdi ved at implementere en masse nye, smarte programmer, men i stedet blive bedre til at udnytte det fulde potentiale af de programmer, du allerede arbejder i. Excel er en gammel kending, men har du styr på alle funktioner og muligheder?

Overblik der understøtter

Hvad end vi taler om økonomistyring, borgerindsatser på social- og sundhedsområdet, datadrevet ledelse eller overblik over klimatiltag drejer det sig om data. Et godt datasæt danner grundlaget for gode beslutninger. Nogle steder har man adgang til avancerede Business Intelligence-systemer, der kan det hele, men du kan faktisk rigtig meget i Excel. Programmet indeholder en masse gode værktøjer, der kan hjælpe dig til at skabe et godt overblik over dine datasæt.

Helt kort kan vejen frem til et godt dataoverblik i Excel tilbagelægges i fire overskuelige skridt:

  1. Vælg dit mål og formål
  2. Rens dine data – sørg for at formaterne passer, og at dine data er struktureret korrekt
  3. Vælg dine data og sidst
  4. Visualisér dine data.

Hvor er dit niveau?

Mange medarbejdere sidder allerede og arbejder i Excel, men det kan variere meget fra fagområde til fagområde og fra medarbejder til medarbejder, hvor stærke kompetencerne er. I den forbindelse udbyder KL i samarbejde med Office Universet tre kurser i Excel, som alle er udarbejdet i samarbejde mellem KL og kommuner, for at sikre relevans i forhold til det kommunale arbejde.

De tre nedenstående videoer giver et indblik kursernes indhold og niveauet for Excel-kompetencer.

Excel Grundlæggende

Kurset henvender sig til dig, som enten skal i gang med Excel og ønsker den bedste start med programmet, således at du bliver selvhjulpen efter kurset, eller dig som allerede bruger Excel, men ønsker en bedre forståelse samt en mere effektiv udnyttelse af de daglige værktøjer i programmet.

Excel Videregående

Kurset henvender sig til personer, der allerede anvender Excel, og som ønsker en endnu bedre forståelse samt en mere effektiv udnyttelse af de udvidede værktøjer i Excel. På Excel Videregående lærer du bl.a. om rens og klargøring af rådata, håndtering af store datamængder og opbygning af visuelle og brugervenlige rapporter.

Excel Avanceret

Kurset henvender sig til personer, der allerede har god erfaring med som ønsker at komme et ”spadestik” dybere i Excel. På Excel Avanceret lærer du bl.a. om avanceret formatering, logiske- og indlejret funktioner og makroer.