12. februar 2020

Status på kommunernes onboarding til det nye inddrivelsessystem, PSRM

Der har i de seneste måneder været en hektisk aktivitet på mange fronter. I nyhedsbrevet giver vi en orientering på nogle af de væsentligste problemstillinger som DOS Programmet aktuelt arbejder med, samt de fremskridt der ses.

Status på DOS-aktiviteter og onboarding

Status på onboarding af kommuner på P-afgifter

Siden sidste udmelding er der yderligere blevet tilkoblet to kommuner ud over Horsens Kommune. Kommunerne er de første fordringshavere som både sender til PSRM og DMI samtidigt ”Trinvis onboarding” via den nye snitflade NyMF, og det tager desværre ekstra tid at få skabt stabil drift på denne funktionalitet.

Status på forretningsonboarding

Der er i januar måned gennemført en accelereret proces for Biblioteksgebyrer og erstatningsmaterialer, som tidligere lå som en del af Forretningsområdet ”Diverse”. 

KL og KOMBIT havde aftalt med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen at gennemføre et kompakt workshopforløb hvor repræsentanter for Det Fælles Bibliotekssystem (FBS), debitorleverandører, KL, KOMBIT, kommuner, samt Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, sammen sikrede en effektiv proces, som skal gøre det muligt at få gjort klar til onboarding af Biblioteksområdet.

Læs hele nyhedsbrevet i vedhæftede PDF.

×

Log ind