21. februar 2020

Nye leverancer om informationssikkerhed

Leverancerne fra KL’s Sikkerhedsprogram er nu samlet på KL/Kombits Videncenter og i samme forbindelse er skabelonerne til brug for risikovurdering blevet revideret. Der er desuden frigivet nye fællesoffentlige leverancer, der kan hjælpe i arbejdet med at forbedre styringen af informationssikkerhed.

Leverancerne

Informationssikkerhed på KL/Kombits Videncenter

De materialer og skabeloner, der er udviklet under KL’s Sikkerhedsprogram siden programmets start, er nu samlet på KL’s Videncenter. Samtidig er der indsat links til tilsvarende relevant materiale, der er udviklet fællesoffentligt.

Se det samlede materiale her

Reviderede skabeloner til brug for risikovurdering

Skabelonerne for konsekvensvurdering og risikolog er revideret. Desuden er der udarbejdet en skabelon til brug for sårbarhedsvurdering. For at understøtte brugen af skabelonerne er der samtidig udarbejdet en vejledning i, hvordan skabelonerne anvendes.

Se materialet om risikovurdering her

Fællesoffentlige leverancer

De fællesoffentlige leverancer er udarbejdet i et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner.

Tillæg til ”Rejsefortællingen”

Der er udarbejdet to tillæg til Rejsefortællingen og i samme forbindelse er Rejsefortællingen blevet re-designet, så den har fået samme udseende som Sikkerdigital.dk.  

Tillæggene beskriver de krav databeskyttelsesforordningen og principperne fra ISO 27001 stiller til rollerne mellemleder og systemejer i dagligdagen. Tillæggene er udarbejdet, så de er velegnede til præsentation for målgrupperne og understøtter videreformidling. 

Se Rejsefortællingen og de nye tillæg her

Handlingsanvisende materialer vedr. emnerne risikostyring, leverandørstyring, beredskabsstyring samt evaluering og forbedring.

De fire emner er udvalgt, fordi der her har været en særlig efterspørgsel efter konkret vejledning fra myndighederne.

Se beskrivelse af materialerne på sikkerdigital.dk

×

Log ind