21. februar 2020

KL's Journaliseringsnetværk 2020

Arbejder du med kvaliteten af journaliseringen i din kommune, fx som ESDH-superbruger eller digitaliseringskonsulent? Giver du support til dine kolleger i deres brug af KLE? Savner du at sparre med andre i samme funktion?

KL's journaliseringsnetværk

Med afsæt i den meget positive respons fra deltagerne på KL’s journaliseringsnetværk i 2019, inviterer KL til en ny runde i netværket i 2020. Vi ser frem til atter at mødes med deltagere fra kommuner i hele landet og drøfte emner og spørgsmål relateret til arbejdet med journalisering, arkivering og ESDH.

Kommunerne har fokus på korrekt og rettidig journalisering. Dog kan der i det daglige være udfordringer og tvivlsspørgsmål forbundet med arbejdet, ikke mindst hos medarbejdere i centrale funktioner som ESDH-superbrugere, digitaliseringskonsulenter og ESDH-konsulenter.

Hvis du arbejder med kvaliteten af journalisering og dokumenthåndtering i din kommune, giver support til dine kolleger i deres brug af KLE eller har ansvar for den administrative tilrettelæggelse af de tværgående processer (sagsdannelse, journalisering, arkivering, GDPR) – så giver KL’s journaliseringsnetværk dig mulighed for at møde kolleger fra andre kommuner og få sparring og inspiration i et fortroligt rum.

Indhold og form

Netværksmøderne er heldagsmøder, som indeholder oplæg, diskussioner, erfaringsudveksling og workshops – alt sammen med afsæt i deltagernes egne spørgsmål, udfordringer og erfaringer. Deltagerne vil selv få mulighed for at holde oplæg, ligesom der vil være oplæg fra eksterne specialister. Netværkets workshops kan munde ud i konkrete output – fx i form af forslag til, hvordan en kommune kan organisere et internt samarbejde om kvalitetssikring af journaliseringen.

Indholdet på møderne vil blive aftalt fra gang til gang i samspil med deltagerne. Som deltager får man desuden adgang til netværkets Yammer-gruppe, hvor deltagerne kan fortsætte diskussionen mellem møderne, i dialog med KL.

Der afholdes både et netværk i Jylland og på Sjælland. Hvert netværk mødes en gang i april og en gang i september samt til en journaliseringskonference i november 2020. 

Arrangement

Journaliseringsnetværk 2020