24. februar 2020

Hvad er HR’s rolle og udfordringer ved digitaliseringen?

Digitalisering fylder meget hos kommunerne, og det er ikke bare én afdeling det rammer. KL og Offentlige HR-chefer (OHRC) har spurgt HR- og personalechefer i landets kommuner og regioner om deres oplevelse af HR’s rolle i sammenspillet mellem ledelse, strategi og digitalisering.

KL og OHRC inviterer til konference d. 30. marts 2020, hvor der blandt andet stilles skarpt på bedre kommunikation om digitalisering i kommunale sammenhænge, og hvordan HR-funktionen kan være på forkant med digitaliseringen. HR og digitalisering hænger uløseligt sammen, og et frisk bud lyder, at digitalisering er 90% mennesker og 10% IT. Derfor hedder konferencen også Digitalisering handler om mennesker.

For at forstå den virkelighed landets HR-funktion står i, har KL og OHRC spurgt de offentlige HR-chefer i kommunerne og regionerne, hvordan de oplever tingene og hvordan digitalisering har påvirket arbejdet.

Udfordringerne ligger i strategi og ledelse

Først og fremmest skal digitaliseringen være relevant. Det oplever HR-cheferne som en svær øvelse, når flere fagområder skal involveres. Derfor bliver én samlet digitaliseringsstrategi hurtig meget overordnet, og omvendt bliver det strategiske arbejde hurtigt kompliceret, hvis arbejdet er forskelligt for hvert fagområde.

En anden central udfordring er prioritering og ressourcetildeling til digitaliseringsarbejdet. Det kan være svært at se og forstå nødvendigheden af digitalisering, hvis gevinster og effekter ikke er synlige på kort sigt. Men digitalisering er en transformation, og det skal derfor være en del af en strategi, så der sikres de rigtige ressourcer og ledelsesopbakning også på lang sigt.

Hvor kan HR bidrage til digitaliseringen?

HR-cheferne peger på en tredje central udfordring i forhold til organisationens modenhed. En del af modenheden handler om digitale kompetencer og netop kompetenceudvikling er en vigtig del af HR’s arbejde. HR spiller på den måde en central rolle i den digitale transformation, og kan f.eks. udvikle en teknologipolitik og på anden vis understøtte en digital kultur.

HR kan blandt andet gå forrest og digitalisere egne processer og på den måde skabe inspiration til organisationen omkring sig. På den måde kan HR selv bidrage til den digitale kultur og det digitale mindset hos kollegerne i kommunen.

Det vigtige samarbejde

HR-cheferne peger også på, at de oplever et stort behov for et tæt samarbejde mellem HR og digitaliseringsafdelingen. Samspillet mellem de to afdelinger er vigtigt, fordi digitalisering handler mere om nye arbejdsgange og organisering end om selve teknologien.

Et godt råd lyder at samle et netværk på tværs organisationen. Det er vigtigt at skabe decentralt ejerskab for digitalisering, men samtidigt have et centralt netværk at søge hjælp og rådgivning hos.

Vær med til debat, erfaringsudveksling og deltagerinddragelse på digitalisering i et HR-perspektiv

På KL og OHRC’s konference d. 30. marts 2020 i Fredericia lægges der op til debat om, hvordan I som kommuner kan blive bedre til at kommunikere om digitalisering, og hvordan HR-funktionen kan være frontløber på den digitale udvikling. Læs mere eller tilmeld dig konferencen nedenfor:

Er du interesseret i at læse mere om digital transformation, kan du finde metoder og værktøjer hos KL og KOMBIT's Videncenter. Her kan du også finde KL's kompetencehjul, der dykker ned i fremtidens digitale kompetencer for alle medarbejdergrupper.