14. december 2020

KL's høringssvar til standardkontraktbestemmelser om tredjelandsoverførsler

KL har den 10. december 2020 afgivet høringssvar til nye standardkontraktsbestemmelser fra EU-Kommissionen om videregivelse af personoplysninger til lande uden for EU

Positivt med modernisering af standardkontraktbestemmelserne

I høringssvaret giver KL udtryk for, at det er positivt, at standardkontraktbestemmelserne er blevet moderniseret. Samtidig efterlyser KL dog vejledning i brugen af bestemmelsernes nye modulopbygning. Bl.a. efterlyser KL, at der redegøres for, om kommunerne skal anvende modul 2 eller 3 ved tredjelandsoverførsler via kommunens leverandørers underdatabehandlere.

Standardkontraktsbestemmelser vs. databehandleraftaler

Indholdet af standardkontraktbestemmelserne minder meget om kravene til indholdet i en databehandleraftale. Derfor anbefaler KL i høringssvaret, at der vejledes om samspillet mellem databehandleraftalen og standardkontraktbestemmelserne.

KL efterlyser svar på en række spørgsmål, bl.a. om man vil kunne nøjes med at indgå en aftale via standardkontraktbestemmelserne og undlade databehandleraftalen.

KL efterlyser også transparens i forhold til, om man ved at anvende standardkontraktbestemmelserne som aftalegrundlag kommer til at stille skærpede krav til sin leverandør.

Kommissionen bør vurdere tredjelandenes lovgivning

En konsekvens af Schrems II-dommen er, at man er forpligtet til at vurdere lovgivningen i det tredjeland, man ønsker at overføre data til, når man anvender standardkontrakter som overførselsgrundlag. Dette fremgår også af de nye standardkontraktsbestemmelser. KL påpeger derfor i høringssvaret, at KL ikke finder dette holdbart. KL opfordrer i svaret til, at opgaven løses centralt i EU-regi sammen med vurderingen af relevante supplerende sikkerhedsforanstaltninger.

Du finder det fulde høringssvar samt EU-Kommissionens udkast til standardkontraktbestemmelser nedenfor.

 Materialer

  • PDF

    KL's høringssvar til standardkontraktbestemmelser om tredjelandsoverførsler (december 2020)

  • PDF

    Annex to the Commission implementing decision on standard contractual clauses.pdf

  • PDF

    Commission implementing decision on standard contractual clauses.pdf