21. august 2020

Skolebørn vil gøre deres forældre klimavenlige

Over 10.000 børn deltog sidste efterår i ultra:bits innovationskonkurrence Knæk Klimakoden. Her udforskede nogle af landets skoleklasser, hvordan børn ved hjælp af kodning, designprocesser og kritisk sans kan skabe kreative løsninger med teknologi, og med dem gøre deres forældre mere klimavenlige.

Teknologi på skoleskemaet

Teknologien er blevet en stærkt integreret del af både børn og voksnes hverdag, hvilket sætter større krav til de digitale kompetencer og teknologiforståelsen. DR og en lang række samarbejdspartnere gik i 2018 sammen om ultra:bit for at inspirere børn til at få en bedre forståelse for den teknologi, der er en del af deres hverdag. Ultra:bit-indsatsen består derfor af både børneprogrammer på DR Ultra, digitale undervisningsforløb på DR Skole og en hel række undervisningstilbud og aktiviteter som f.eks. konkurrencen Knæk Klimakoden.

Knæk Klimakoden er en konkurrence inspireret af FN's Verdensmål, hvor børnene blandt andet arbejder med teknologiske idéer til, hvordan vi forhindrer, at plastik ender i naturen, og hvordan vi kan nedsætte vores forbrug i hverdagen. Camilla Balslev Nielsen, sekretariatsleder på ultra:bit, fortæller, at når børnene selv har teknologien mellem hænderne i skolerne, skaber det grobund for læring – uanset køn, geografi, baggrund og teknologiske kompetencer.

Hun har været meget imponeret over børnenes lyst til at give sig i kast med teknologien, og tror undervisningsforløbet har været populært blandt andet fordi det tager udgangspunkt i børnenes hverdag. Det har givet børnene en følelse af rent faktisk at kunne ændre på noget, og i det her tilfælde være med til at påvirke sine forældre i en mere klimavenlig retning.

Kreativ tilgang til klimaløsninger

Teknologi og klimaløsninger går hånd i hånd, og børnene har både holdninger, bekymringer og idéer, når det gælder klimaudfordringerne. Derfor er det ikke en dum idé at tage dem med på råd. Camilla fortæller, at børnene i løbet af konkurrencen kom på mange vilde idéer til nye løsninger. Et eksempel var en idé til talende skralderobotter, der rydder op på stranden. En anden var havvindmøller med indbygget vandstøvsuger, som suger plastik op af vandet og lader fiskene svømme videre.

6.B på Gug Skole i Aalborg vandt konkurrencen for ’bedste idé’ med idéen til at lave en tøjscanner, som kan fortælle forbrugeren, hvad miljøpåvirkningen har været for tøjet. 5.B på Stavnsholtskolen i Farum vandt for ’bedste løsning’ med deres idé til et klimaur, som gør os bevidste om vores forbrug i hverdagen. Klimauret vil kunne registrere det daglige forbrug af bl.a. vand og elektricitet og løbende opfordre forældre til at få bedre klimavaner.

Stort undervisningspotentiale

Camilla ser gode udviklingsmuligheder for kommunerne i forhold til flere undervisningsforløb, der handler om koblingen mellem klima og teknologi. Det giver børnene mulighed for at være kreative og nytænkende på et højaktuelt emne, og det er trods alt ikke kun børnenes forældre, der har brug for at blive mere klimavenlige. Både kommuner og skoler kan blive mere klimavenlige. Børn arbejder godt med det de kender fra deres hverdag, og de kender om nogen til skolens indretning, lokaler og procedurer.

Hvorfor ikke spørge sine skolebørn, hvordan kan vi som skole blive mere klimavenlige? Hvilke udfordringer ser vi i løbet af skoledagen? Hvordan kan vi som skole mindske brugen af plastisk eller arbejde bedre med lys og indretning? Det kunne blive til et spændende forløb, hvor man som kommune kan få en masse gode idéer til at tænke i nye baner, mener Camilla. 

Skal jeres kommune være mere klimavenlige?

Måske lidt ny inspiration til at tænke klima og teknologi ind i undervisningen kan være en vej frem. Du kan høre meget mere om projektet på Kommunernes Digitaliseringstræf d. 22. september, hvor Camilla holder oplæg. Med sig har hun lærere Eva Björk Kristjansdottir fra Stavnsholtskolen i Farum, som vil fortælle mere om de kommunale erfaringer fra forløbet.  

Arrangement

Digitaliseringstræf 2020

Danmark er førende inden for offentlig digitalisering, men hvad kræver det at fastholde denne førerposition? Hvordan kan teknologi være med til at løse de aktuelle udfordringer?

Fakta

Ultra:bit er udviklet af DR sammen med store dele af undervisningsverden, i tæt samarbejde med CFU – Center for Undervisningsmidler ved professionshøjskolerne og Astra, og støttet af Industriens Fond.