13. august 2020

Opdaterede anvisninger til arkitekturreglerne gør arkitekturarbejdet praksisnært

De fælleskommunale arkitekturprincipper og -regler er kommunernes redskab til at styre it-investeringerne i en fælles retning. Ved at stille de rigtige krav til it-arkitekturen, opnår den enkelte kommune og kommunerne i fællesskab flere gevinster i form af digitale løsninger, der understøtter den kommunale opgaveløsning bedst muligt. KL har for hver arkitekturregel udarbejdet en uddybende tekst, der gør arbejdet med at anvende rammearkitekturen konkret og gør det lettere at guide leverandører til udvikling af god og sammenhængende it.

Kommunerne og det fælleskommunale rykker og udvikler sig hele tiden på digitaliseringsfronten. Arkitekturprincipper og -regler skal følge med for hele tiden at give værdi, når de omsættes til brug i den kommunale virkelighed. KL’s it-arkitekter har derfor i de seneste måneder genbesøgt de uddybende tekster og eksempler til hver af de 26 arkitekturregler.

Opdateringen har fokus på at styrke forståelsen og udmøntningen af reglerne, så de bliver lettere at efterleve i praksis for kommuner og leverandører. De uddybende tekster er omdøbt til ’Arkitekturreglen i praksis’ for at understrege, at de er handlingsanvisende. Det er særligt de relevante metoder/vejledninger og eksempler, der er blevet gennemgået og uddybet.

Eksempler på opdaterede arkitekturregler:

Ledere, it-arkitekter, digitaliseringseksperter, kravstillere og leverandører skal anvende principperne og reglerne til at sikre konsistens og sammenhæng, når de træffer beslutninger om anskaffelse af it.

Har du kommentarer, forslag til forbedringer eller tilføjelser, så skriv til redaktionen for INFO for rammearkitekturen på rammearkitektur@kl.dk. Du finder information og inspiration om rammearkitekturen på INFO for rammearkitekturen.

Gør det anvendelsesnært i Holstebro

I Holstebro Kommune arbejder Anders Sølbech Larsen som It-arkitekt. Han fortæller, at selvom kommunen stadig mangler at nå helt i mål med anvendelsen af de fælleskommunale arkitekturprincipper, bliver de mere og mere væsentlige i det daglige arbejde:

”Principperne er begyndt at spille en større rolle i vores arbejde, og vi taler nu ud fra principperne, når vi taler om digitalisering og strategi på ledelsesniveau. Vi er der ikke helt endnu, men et af de principper, vi er kommet langt med, er princip 1.3.: Anvend fælles ramme for beskrivelsen af arkitekturen. Det er noget, jeg selv har arbejdet målrettet med fra starten af. Så når mine kolleger spørger, hvorfor jeg går så meget op i rent faktisk at have en fælles arkitekturmodel for Holstebro Kommune, er det en hjælp at jeg kan svare: fordi det står i de fælleskommunale arkitekturprincipper, som vi egentlig alle sammen er forpligtiget til at arbejde efter,” siger Anders. 

Han mener, at strategisk digitalisering på det niveau, som arkitekturprincipperne lægger op til, skal være en del af bevidstheden hos beslutningstagerne i ledelseslaget i kommunen. Men det er vigtigt, det ikke kun er ledelsen, der er med på det. Om kollegerne bruger de samme ord og betegnelser, som er beskrevet i principperne, er ikke det vigtige, men mere, at der er forståelse for deres betydning og anvendelse:

”Jeg tror ikke, man kan ikke være uenig i selve budskabet i principperne. Det handler mere om at dykke ned i de enkelte principper og forstå deres betydning for arbejdet i praksis. Derfor er de uddybende tekster en god hjælp,” tilføjer han.

De fælleskommunale arkitekturprincipper og -regler

Det er overskueligt og operationelt for kommunerne at have ét sæt principper at forholde sig til. Derfor er de fælleskommunale arkitekturprincipper og –regler udviklet sammen med kommunerne og sammen med stat og regioner. KL sikrer løbende en tæt samordning mellem den fælleskommunale rammearkitektur og de fællesoffentlige arkitekturprincipper og regler,  som bl.a. fremgår af 'Hvidbog om fællesoffentlig digital arkitektur 2017'. Fire steder er de fællesoffentlige arkitekturregler suppleret med en kommunal tilføjelse, der præciserer anvendelsen og konsekvensen af reglen i kommunalt regi.

På INFO for rammearkitekturen kan du finde alle de fælleskommunale arkitekturprodukter, herunder de fælleskommunale arkitekturprincipper og -regler og de fælleskommunale arkitekturmål.