13. august 2020

Mød KL/KOMBIT Videncenter på Digitaliseringsmessen 2020

KL/KOMBIT Videncenter gik i luften for snart 1 år siden. Målet er at udbrede viden og understøtte videndeling mellem kommunerne omkring digitalisering og brug af ny teknologi. Videncentret lancerer løbende nye redskaber til digital omstilling og nye tiltag, der kan understøtte kommunernes videndeling, bl.a. webinar-rækken: Videncenter Meetup. Mød Videncenteret på Digitaliseringsmessen 2020 i Odense den 23. september. Tilmelding til messen er åben nu.

Et år med digitale værktøjer

Når Digitaliseringsmessen 2020 løber af stablen den 23. september, vil KL/KOMBIT Videncenter have været i gang næsten et år. Videncenteret lancerer stadig med høj kadence nye vidensprodukter og tiltag.

"Det har været spændende at søsætte videncenteret. Vi har lagt stor vægt på at placere os rigtigt i landskabet og få etableret relationer til kommuner, digitaliseringsforeninger og samarbejdspartnere. Forventningen til os er, at vi bygger bro, så arbejdet med digitalisering og teknologi ikke er noget for sig selv, men bliver en del af den måde, man udvikler opgaveløsningen overalt i kommunerne. Og så er det selvfølgelig en forventning, at det, vi laver, er relevant og direkte anvendeligt for kommunerne De forventninger prøver vi hver dag at leve op til,” siger Caroline Hegelund, som er leder af videncenteret.

Indholdet i videncentret skal let kunne bruges i den enkelte kommune. Derfor har meget af videncentrets rådgivning og videndeling form af redskaber, guides og gør-det-selv-manualer, som enten KL, KOMBIT eller kommuner har udformet.

"Statistikken på vores site https://videncenter.kl.dk viser, at de konkrete værktøjer til kommunerne er de mest populære. Vi har derfor altid fokus på at udarbejde værktøjer, som man kan prøve af i sin egen kommune og inddrage i dialogen om, hvordan ens kommune skal udvikle sig digitalt. Vi oplever for eksempel, at redskabet Kommunernes Teknologiradar har vundet stor udbredelse, fordi den hjælper med at give overblik over teknologiernes modenhed. For at få radaren i spil som dialogredskab har vi desuden lavet guides til, hvordan radaren kan bruges, og vi formidler også, hvordan kommuner har brugt radaren i deres arbejde."

Caroline og hendes medarbejdere ser frem til igen at repræsentere Videncenteret på Digitaliseringsmessen, og Caroline opfordrer folk til at besøge Videncentrets stand. Her kan de høre mere om, hvordan de kan dele de værktøjer, de selv bruger i kommunen eller få nytte af de værktøjer, som andre kommuner, KL og KOMBIT laver.

'Videncenter Meetup'

Videncentrets seneste skud på stammen er 'Videncenter Meetup'. Det er et virtuelt format, hvor kommuner kan abonnere på to månedlige webinarer. Her går man tæt på digital omstilling og brug af ny teknologi. Meetup-webinarerne  byder på viden helt tæt på praksis, formidlet i et miks af oplæg, interviews, chat og afstemninger.

"'Videncenter Meetup' var et naturligt næste skridt at tage for at gøre den viden og de værktøjer, der ligger på vores site, mere levende, og samtidig binde kommunerne endnu tættere sammen. Og så er vi jo blevet hjulpet godt på vej af Corona-krisen. Alle er jo blevet dus med at mødes virtuelt. Vi har allerede en række Meetup-temaer på plads, som man kan glæde sig til: Digital transformation, ledelse i en digital tid og gevinstrealisering, og så har vi en række Meetups, hvor vi dykker ned i, hvad en bestemt teknologi kan på et fagområde," siger Caroline.

På videncentret finder du:

• En lang række værktøjer til digital omstilling, lige fra Teknologiradaren over testredskaber og guides, Årsoverblik vedrørende projekter og opgaver på digitaliseringsområdet på tværs af fælleskommunale og fællesoffentlige initiativer.
• Over 50 cases om forskellige teknologiers anvendelse på forskellige fagområder i kommunerne.

• Koncepter og modeller, som man kan ”kopiere” og bruge i egen kommune, for eksempel et program for ledertemadag om ledelse af digitalisering, en RPA-guide, en indkøbsguide, et kompetencespil, et arkitekturscreeningsredskab, en beskrivelse af en teknologiagentuddannelse og meget mere.

https://videncenter.kl.dk/ har på knap 10 måneder haft 12.000 unikke besøgende og fået 1.200 følgere på LinkedIn.

Tilmeld jer til Digitaliseringsmessen 2020
Mød KL/KOMBIT Videncenter på Digitaliseringsmessen 2020 i Odense Congress Center onsdag den 23. september. Digitaliseringsmessen bliver igen i år bliver et centralt mødepunkt for den offentlige digitalisering, og er platform for videndeling mellem leverandører, udviklere og chefer, ledere og medarbejdere i kommunerne. Læs selv mere på www.digitaliseringsmessen.dk, og tilmeld jer.