24. august 2020

KL's RPA-netværk sætter igen rammerne for vidensdeling om automatisering i 2020

KL’s netværk for RPA og Automatisering åbner ballet for 2020 torsdag d. 27. august i Middelfart, hvor de kommunale deltagere endnu engang mødes for at dele erfaring og viden om proces og arbejdsgange, nye teknologier og businesscases på området.

De aktuelle emner, der drøftes på mødet i august, er bl.a. kortlægningen af de idriftsatte processer, gevinstrealisering, it-sikkerhed og databeskyttelse i arbejdet med automatisering, samt tekniske overvejelser om drift af mange robotter.

Det første af tre møder i 2020

Netværksarrangementet er det første af tre, der vil blive afholdt i 2020. Udover i Middelfart vil der også blive afholdt et fysisk netværksmøde i København d. 26. november, og som noget helt nyt så prøver netværket kræfter med den virtuelle mødeform d. 6. oktober.

Målgruppen for netværket er de medarbejdere i kommunerne, som er og vil være involveret i RPA-projekter. Det er både it-professionelle, som står for opsætning og konfigurering af robotterne, medarbejdere på fagområderne som har et indgående kendskab til arbejdsgangene og it-systemerne på området og projektledere som understøtter den samlede proces med optimering af arbejdsgange.

Hvis du har lyst til at deltage i netværket eller høre mere om hvad netværket beskæftiger sig med i øjeblikket, så skriv en mail til Anne Kathrine Fjord-Marschall (AKF@kl.dk) eller Søren Frederik Bregenov-Beyer (SFB@kl.dk). Praktiske spørgsmål om deltagelse kan rettes til Mathias Nygaard (MANY@kl.dk).

×

Log ind