12. august 2020

Intelligent automatisering med RPA

Nye teknologier som Robotic Process Automation og Machine Learning strømmer ind over kommunerne. I KL tror vi på, at disse teknologier kan være med til at hjælpe med nogle af de udfordringer, vi står over for i fremtiden. Men det kræver, at vi forstår og mestrer de nye digitale teknologier i praksis. For at ruste kommunerne til den digitale fremtid tilbyder vi derfor et nyt kursus i intelligent digital automatisering, hvor fokus primært er på, hvordan man arbejder med data og de nye teknologier i praksis

Kurset består af to moduler. Det første modul ruster dig til at indgå som drivkraft i digitale transformationsprojekter med afsæt i data og teknologier som RPA og Machine Learning. På det andet modul lærer du at kode RPA-robotter med den mest udbredte teknologi i danske kommuner.

Nye teknologier som Robotic Process Automation og Machine Learning strømmer ind over kommunerne. I KL tror vi på, at disse teknologier kan være med til at hjælpe med nogle af de udfordringer, vi står over for i fremtiden. Men det kræver, at vi forstår og mestrer de nye digitale teknologier i praksis. For at ruste kommunerne til den digitale fremtid tilbyder vi derfor et nyt kursus i intelligent digital automatisering, hvor fokus primært er på, hvordan man arbejder med data og de nye teknologier i praksis.

Opbygning

Kurset er opbygget i to moduler á to dage hver.  De to moduler kan tages uafhængigt af hinanden.

Modul 1 om proces- og dataunderstøttet forretning med AI. Modulet har fokus på at ruste dig til at indgå som en kompetent drivkraft i digitale transformationsprojekter, hvor data og ny intelli­gent teknologi indgår. Det kan være digitale foran­dringsprojekter, hvor teknologier som Machine Learning og AI er omdrejningspunktet.

Modul 2 om automatisering med RPA i praksis. Modulet har fokus på, at du lærer at kode dine egne RPA-robot­ter. De to dage fungerer som en basisuddannelse i RPA-udvikling, hvor du får undervisning og prak­tisk hands-on erfaring med de grundlæggende be­greber og teknikker i RPA-baseret automatisering. På kurset anvendes redskabet WinAutomation fra Softomotive, som pt. er den mest udbredte autom­atiseringsplatform i danske kommuner.

Deltagerprofil

Du er sandsynligvis ny eller kommende RPA-ud­vikler, med begrænset praktisk udviklererfaring. Du kommer fra forretningen eller fra jeres it- og digitaliseringsenhed og drømmer om at kunne bygge dine egne robotter – eller at blive bedre til at forstå dem på et teknisk plan. Måske har du al­lerede bygget dine første robotter, men har behov for et struktureret forløb, som gør dig klar til de næste RPA-udfordringer. Uanset hvem du er, så behøver du ikke at have en it-faglig baggrund for at kunne være med på kurset. Hvis du har, er det selvfølgelig en fordel, men alle kan være med…

De to moduler kan tages uafhængigt af hinanden.

Tid og sted

København:

Modul 1: KL-Huset i København: 9. – 10. september 2020

Modul 2: KL-Huset i København: 16. – 17. september 2020

Kolding:

Modul 1: Hotel Comwell i Kolding: 14. – 15. september 2020

Modul 2: Hotel Comwell i Kolding: 28. – 29. september 2020

 

Arrangement

Kurser Kursus om Intelligent automatisering med RPA

For at ruste kommunerne til den digitale fremtid tilbyder vi derfor et nyt kursus i intelligent digital automatisering med fokus på hvordan man arbejder med data og nye teknologier i praksis