31. august 2020

Hjælp til udfyldelse af bilag C og D i Datatilsynets standardkontraktsbestemmelser

KL har udarbejdet et notat, der giver hjælp til at udfylde Datatilsynets standardkontraktsbestemmelsernes instruks. Notatet giver også hjælp til videreførsel af de valgfri "gule" praktiske og processuelle bestemmelser fra KL-KOMBIT skabelonen.

Datatilsynets standardkontraktsbestemmelser

KL anbefaler, at kommunerne anvender Datatilsynets standardkontraktsbestemmelser, når kommunerne indgår nye databehandleraftaler eller reviderer eksisterende aftaler. Flere kommuner har efterspurgt hjælp til udfyldelse af standardkontraktsbestemmelsernes bilag C (instruksen til databehandleren).

Der har desuden været et ønske hos kommunerne om at videreføre muligheden for at indskrive supplerende praktiske og processuelle bestemmelser i Datatilsynets standardkontraktsbestemmelsers bilag D (parternes regulering af andre forhold). Disse bestemmelser har i KL-KOMBIT skabelonen været omtalt som "de gule felter". Disse supplerende bestemmelser var og er fortsat ikke et krav efter lovgivningen.

KL har nu udarbejdet hjælp til udfyldelse af bilag C og D i Datatilsynets standardkontraktsbestemmelser i et samlet notat. I notatet samles hjælpen fra kommentarnotatet til KL-KOMBIT skabelonen med relevante passager fra Datatilsynets vejledning om behandlingssikkerhed og er tilpasset standardkontraktsbestemmelsernes struktur.

Hent notatet Hjælp til udfyldelse af bilag C og D i Datatilsynets standardkontraktsbestemmelser her.

Eller læs mere om databehandleraftaler her.