05. august 2020

Data danner grundlag for de strategiske beslutninger på Syddansk Universitet

På Syddansk Universitet har den tværgående analyseenhed SDU Analytics fået til opgave at overraske ledelsen. Og det gør de i den grad med deres tilgang til data, hvor de med enkle udvalgte virkemidler visualiserer organisationens data, så det kan spille ind i topledelsens beslutningsrum på universitetet.

Data som beslutningsredskab

Jacob Jensen er analysechef for SDU Analytics, der understøtter datadrevet ledelse på SDU og leverer strategisk ledelsesinformation på tværs af organisationen. Jacob beskriver SDU som en kompleks organisation, baseret på flere campusser og flere hovedområder, der fungerer som selvstændige forretninger. De forskellige forretningsområder giver en stor mængde data, som enheden bruger til både at beskrive den nuværende situation, og ikke mindst som grundlag for at SDU kan gøre det bedre i fremtiden. På den måde bliver data tænkt ind som et beslutningsredskab.

”I enheden prøver vi at kigge på tværs af organisationen, men også udover SDU. Vi sammenholder data fra alle universiteterne, for at danne et overordnet billede af udviklingen på området. Vi kigger blandt andet på, hvordan mobiliteten ser ud blandt de studerende. Hvor boede de henne, da de gik i 7. klasse, og hvor har de taget deres studenteruddannelse? Hvor bor de henne, når de er i gang med deres videregående uddannelse og hvor bor de, når de får job? Det giver os et bredere billede og kan overraske ledelsen så de ved, hvor de skal være opmærksomme,” siger Jacob.

Effektiv datavisualisering

Som så mange andre steder, har datavisualisering vist sig at være et vigtigt redskab i dataarbejdet på SDU. Analyseenheden har valgt en minimalistisk tilgang til visualiseringsarbejdet og går derfor mere op i den store fortælling, end om de sidste decimaler passer helt præcist. Det er bedre med en proxy end med ingen data. Det handler for Jacob om at skitsere, hvad det er man kan bruge som tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for organisationens fremtid.

Derfor skal der være så nøje udvalgt information som muligt, så øjet fokusere på de vigtige tal. Ligesom det handler om at genbruge visuelle virkemidler på tværs af dashboard og rapporter for at skabe genkendelighed og dermed kortere vej for modtageren til forståelse af datafortællingen og eventuelle beslutninger. Jacob og enheden har arbejdet meget med opbygningen af deres dashboard og f.eks. for søjlediagrammer valgt altid at præsortere med det gode øverst og det udfordrende nederst, sådan at modtagere hurtigt kan aflæse situationen. Det vigtige for analyseenheden er at undersøge, om der er en historie i datasættet, de kan hjælpe med at få frem. Beslutningstagere er ofte kendetegnet ved, at de altid mangler tid, og de får derfor ikke læst notater til ende eller kigget dybt på avancerede tabeller og statistik. Det, der interesserer dem, er om der er en forklaring bag tallene, der kan gøre dem klogere i morgen, end de var i går.

Decision Intelligence som afsæt

Med ønsket om at skabe ny viden som udgangspunkt, har analyseenheden valgt at arbejde med begrebet ”decision intelligence”. Decision intelligence handler om, hvad det er for nogle beslutninger, der kan tage organisationen i den rigtige retning. Derfor er det vigtigt også at have viden udenom organisationen med. I enheden har man store analysedele, hvor der slet ikke står noget om SDU, men som viser, hvordan forholdene er på arbejdsmarkedet, demografisk osv. Som Jacob beskriver det:

”Vi forsøger at kigge ud i verden i stedet for kun at fortsætte med distributiv statistik, stolpediagrammer mv. på egne forretningsdata, som vi har gjort i mange år. Verden omkring os har ændret sig og flere steder er man begyndt at bruge prædiktioner og præskriptioner. Det stiller krav til ledelsen og tegner et billede af, at hvis I ikke gør noget, så bliver situationen måske som prædiktionerne viser. Data er et perspektiv på det, så man kan godt vælge at gøre noget på trods af, at data siger noget andet.”

Kom til KL’s datakonference og få tips og tricks

På KL’s datakonference d. 9. september 2020 på Hotel Comwell i Kolding, kan du høre meget mere om decision Intelligence og værdien af datavisualisering, når Jacob holder oplæg om arbejdet i SDU Analytics. Her viser han blandt andet de interaktive grafer enheden har udviklet og bruger i det daglige arbejde.  Du bliver klogere på:

  • Datavisualisering til topledelse som en særlig målgruppe
  • Minimalistisk design som effektiv kommunikation
  • Interaktiv perspektivering som virkemiddel
  • Hvorfor KPI’ere aldrig må stå alene

Du kan læse hele programmet og tilmelde dig herunder. 

På grund af COVID-19 har KL i år et særligt fokus på sikkerheden. Arrangementet bliver afholdt i tråd med de sundhedsfaglige retningslinjer. Det betyder også, at der vil blive udbudt færre pladser til konferencen. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. Så skynd dig, mens der stadig er ledige pladser.

Arrangement

Konferencer og messer KL’s Datakonference 2020

Med konferencen ”Dataanalyse og Business Intelligens – når data bliver til velfærd” sætter KL fokus på, hvordan dataanalyse og BI kan bidrage til bedre beslutninger i kommunerne