25. august 2020

Connie Hedegaard kæmper for klimaet: Det kan ikke gøres uden kommunerne

Kommunerne spiller en central rolle i klimaindsatsen. Så kort kan det siges. Derfor bør kommunerne komme mere på banen og blive endnu bedre til at dele deres løsninger og erfaringer på tværs af kommunegrænserne, mener Connie Hedegaard.

”Jeg er glad for, at regeringen prioriterer klimadagsordenen og har sat sig nogle ambitiøse klimamål, men kommunerne skal tænkes meget mere ind som en vigtig del af indsatsen. På Christiansborg kan man vende og dreje det lige så meget man vil, i sidste ende er det kommunerne, der står for planlægningen af byer, institutioner, transportsystemer og bygninger. Det er kommunerne, der er tæt på borgerne.”

Sådan siger Connie Hedegaard, formand for Concito & KR Foundation, om de store klimaudfordringer vi som samfund står overfor. Digitalisering spiller en væsentlig rolle i arbejdet med klimaudfordringerne og udviklingen af de rette løsninger. Her har kommunerne ifølge Connie en helt central rolle, for der skal handles lokalt. På Kommunernes Digitaliseringstræf 2020 giver hun sit perspektiv på, hvordan grøn omstilling er en forudsætning for vækst og velfærd.

Kommunerne gør det borgernært

Netop fordi kommunerne er tættest på borgerne er det også her, man kan målrette både klimaindsatserne og kommutationen omkring dem og på den måde gøre det håndgribeligt for borgerne. De ændringer der skal ske i måden vi strukturerer og planlægger vores samfund på, betyder også store ændringer i hjemmet og på arbejdspladserne. Her er det vigtigt at kommunerne kan gøre det konkret, så man som borger eller virksomhed ved, hvordan man kan og skal handle.

”Det er en stor omstilling vi som samfund skal igennem. Jeg tror, det er vigtigt for danskerne, at man kan se løsningernes effekt. Vi søger en oplevelse af, at tingene er anderledes i morgen, end de var i går. Den oplevelse får vi kun, når tingene sker decentralt: der hvor vi bor, der hvor vi lever og der hvor vi arbejder,” uddyber Connie.

Derfor er det vigtigt at topledelsen i kommunerne har fokus på området. At man ikke bare taler om det, men bliver konkret på, hvad er vores baseline? Hvor vil vi være henne hvornår? Og gør nabokommunerne noget vi kan være med på eller blive klogere af?

Fokus på de gode og dårlige erfaringer

Netop det med at dele erfaringer er vigtigt. Gennem sit arbejde er Connie blevet introduceret for mange gode eksempler rundt omkring i kommunerne på digitale løsninger, der tilgodeser klimaudfordringerne. Hun oplever samtidig, at det kniber med at dele de gode løsninger på tværs af kommunerne og på den måde udnytte ressourcer, idéer og læring mest muligt.

”I det her lille land, der ovenikøbet er verdensmestre i digitalisering, kan det være svært for mig at forstå, at vi ikke er bedre til at blive inspireret af hinandens gode og ikke mindst dårlige erfaringer. Det burde faktisk være noget af det, et meget digitaliseret land kunne gøre bedre og mere effektivt. Jeg er ikke It- eller digitaliseringsekspert, men hvis man har fået en super god idé i eksempelvis Esbjerg, så behøver man jo ikke sidde og opfinde tingene forfra i Frederikssund. Eller omvendt. Man kunne få mere tyngde i de gode løsninger, hvis kommunerne var endnu bedre til at udveksle deres erfaringer.” siger Connie.

Kommunerne kan spille en meget interessant rolle med deres eksempler på både best-practise og ikke mindst worst-practise. Det må være muligt at bruge de digitale medier og måder at kommunikere på til at skabe noget fællesskab i kommunerne omkring klimasituationen.

Velfærd skal hænge sammen med en ambitiøs klimaplan

For Connie hænger grøn omstilling og velfærd uløseligt sammen. Det bliver ikke en let opgave at løse, men fremtidens måde at vækste på bliver gennem bæredygtig vækst.

”Dem, der tror, vi bare kan fortsætte som vi plejer, de får en meget brat opvågning. Jeg tror, man skal forstå at fremtidens vækst er nødt til at være bæredygtig. Nu hvor man har sat ambitiøse mål både internationalt og nationalt, bliver politikerne også nødt til at levere på det. Regeringen har sat sig selv nogle meget ambitiøse mål og heldigvis er Folketinget bredt enige. Men det er ikke gratis at sætte sig sådan nogle mål, nu bliver man nødt til at vise, at man rent faktisk kan lave de strukturelle tiltag der skal til, for at det lykkes,” uddyber Connie.  

Hun ser samtidig en stærk tendens blandt de unge i alderen 30-35 år i forhold til, hvor de gerne vil arbejde. Det er vigtigt for dem, at der er en mening med deres arbejde og at bæredygtighed spiller en stor rolle hos virksomheden. Så vil kommunerne gerne kunne rekruttere de yngre generationer og tiltrække nye borgere til kommunen, er den grønne omstilling essentiel. Det er noget, man som kommune skal være seriøs omkring.

Kommunernes Digitaliseringstræf

Hvad findes der af digitale klimaløsninger allerede? Hvordan håndterer kommunerne bedst de mange klimaudfordringer? Og hvordan står det til med klimaindsatsen i en Corona-tid? Connie Hedegaard giver sit bud på Kommunernes Digitaliseringstræf d. 22. september 2020 i Odense.

På grund af COVID-19 har KL i år et særligt fokus på sikkerheden. Arrangementet bliver afholdt i tråd med de sundhedsfaglige retningslinjer. Det betyder også, at der vil blive udbudt færre pladser til træffet. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. Så skynd dig, mens der stadig er ledige pladser.

 

Arrangement

Digitaliseringstræf 2020

Danmark er førende inden for offentlig digitalisering, men hvad kræver det at fastholde denne førerposition? Hvordan kan teknologi være med til at løse de aktuelle udfordringer?