12. august 2020

Bliv en del af KL's Journaliseringsnetværk 2020

Journalisering ikke er en ny opgave i kommunerne, men der er stadig en del udfordringer forbundet med korrekt journalisering. KL’s journali-seringsnetværk er for dig, der arbejder med kvaliteten af journaliserin-gen i din kommune, og som savner at sparre med andre i samme funktion. Vi starter op til september 2020.

Klar med ny runde

Efter den gode respons fra deltagerne sidste år, starter KL’s journaliseringsnetværk nu op igen, og er klar til at drøfte emner, udfordringer og spørgsmål relateret til arbejdet med journalisering, arkivering og ESDH.

Hvis du arbejder med kvaliteten af journalisering og dokumenthåndtering i din kommune, giver support til dine kolleger i deres brug af KLE eller har ansvar for den administrative tilrettelæggelse af de tværgående processer (sagsdannelse, journalisering, arkivering, GDPR) – så giver netværket dig mulighed for at møde kolleger fra andre kommuner og få sparring og inspiration i et fortroligt rum.

Hvilke udfordringer har du?

Fokus på korrekt og rettidig journalisering kan give udfordringer og tvivlsspørgsmål forbundet med det daglige arbejde, ikke mindst hos medarbejdere i centrale funktioner som ESDH-superbrugere, digitaliseringskonsulenter og ESDH-konsulenter.

Udfordringerne kan være:

  • Navngivning af sager og dokumenter: Indforståede, overordnede og upræcise sagstitler gør det sværere at fremfinde relevante sager, hvilket koster arbejdstid og dermed penge.
  • Det er muligt at gemme dokumenter mange andre steder end i ESDH-systemet. Det kan medføre, at dokumenterne efter endt behandling ikke overføres til ESDH-systemet, men får lov at ligge på de andre placeringer.
  • Der mangler en synliggørelse af gevinsterne ved at journalisere og registrere korrekt i systemerne – og der bliver ikke efterspurgt rapporter, som kan vise (den manglende) journaliseringskvalitet.
  • Hvordan får man kollegerne til at bruge læring fra journaliseringskurser i praksis?

Sammen prøver vi i netværket at finde løsninger og nye idéer til journaliseringsarbejdet.

Afsæt i din hverdag

Netværksmøderne er heldagsmøder, som indeholder oplæg, diskussioner, erfaringsudveksling og workshops. I år lægger vi endnu mere op til, at du som deltager kan byde ind med indhold og emner til netværksmøderne. På den måde er det jer deltagere, der er med til at bringe særlige problemstillinger fra jeres daglige arbejde i fokus.

Indholdet på møderne bliver altså aftalt fra gang til gang i samspil med jer deltagere. Du får desuden adgang til netværkets Yammer-gruppe, hvor sparring og diskussion kan fortsætte mellem møderne, i dialog med KL.

Netværksledere

Netværksmøderne bliver ledet og faciliteret af tre KL’ere:

Joachim Eriksson er informationsarkitekt i KL. Han en del af KLE-redaktionen i KL og holder derudover kurser i KLE og journalisering i kommunerne.

Dan Bjørneboe er jurist med speciale i It-jura og nøgleperson for databeskyttelse i KL. Han har desuden haft ledende stillinger i flere kommuner.

Jakob Eiby er It-arkitekt i KL, hvor han blandt andet arbejder med den fælleskommunale rammearkitektur. Han er tidligere it-arkivar i Rigsarkivet og har et indgående kendskab til arkiveringsopgaven.

Dan, Jakob og Joachim fordeler møderne mellem sig for at give plads til uddybning af forskellige perspektiver på journaliseringsarbejdet.  

På grund af COVID-19 har KL i år et særligt fokus på sikkerheden. Netværket består som udgangspunkt af fysiske heldagsmøder, som bliver afholdt i tråd med de sundhedsfaglige retningslinjer. Vi holder os hele tiden opdateret på situationen. Netværket bruger Microsoft Teams til fildeling og drøftelser mellem møderne, og i tilfælde af en genopblussen af COVID-19, vil vi holde møderne på denne platform.

Vi glæder os til at komme i gang igen. Du kan tilmelde dig her:

Arrangement

Journaliseringsnetværk 2020