01. april 2020

Todages kursus om arkitekturmodellering med ArchiMate®

KL udbyder i samarbejde med Strand & Donslund et kursus i arkitekturmodellering med Archimate®.

Kursets primære formål er at give deltagerne en indføring i at bruge ArchiMate® som modelsprog til at udarbejde arkitekturprodukter. Efter kurset har deltagerne en bedre forståelse af arbejdet med forret­nings- og it-arkitektur med sigte på at imødekomme forskellige interessenters informationsbehov med Archi­Mate®-modeller.

Deltagerne har også fået en række teknikker til arkitekturarbejdet og hvordan modellering indgår som en naturlig del. Endelig kender deltagerne til kontek­sten for det kommunale arbejde med forretnings- og it-arkitektur i form af den fælleskommunale rammearkitek­tur og Fællesoffentlig Digital Arkitektur (FDA).

Kurset giver deltagerne en fælles forståelse på tværs af deres roller som fx forretnings- og it-arkitekter og digitaliseringskonsulenter.

Tid og sted

  • Den 17. og 18. august 2020 fra kl. 09.00 - 16.00 i KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S
  • Den 16. og 17. november 2020 fra kl. 09.00 - 16.00 på Comwell i Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C

Se en kort video om formålet med kurset. 

Tilmeld dig kurset nedenfor.

Arrangement

Kurser Arkitekturmodellering med ArchiMate

Kursets primære formål er at give deltagerne en indføring i at bruge ArchiMate som modelsprog til at udarbejde arkitekturprodukter og i arkitekturarbejdet generelt.

Arrangementer om digitalisering og teknologi: Hvad kan KL gøre for dig?

Klik her for et samlet overblik over arrangementer fra KL's Center for Digitalisering og Teknologi.