29. april 2020

KL's høringssvar til EU-Kommissionen om anvendelsen af GDPR

KL har den 29. april afgivet høringssvar til EU-Kommissionen om anvendelsen af GDPR

KL ønsker en evaluering af databeskyttelsesforordningen på europæisk plan

KL opfordrer i høringssvaret til, at Kommissionen gennemfører en bredere evaluering af databeskyttelsesforordningens regler. Sådan at der kommer fokus på de regler, der giver udfordringer for de danske kommuner. Det er bl.a. definitionerne af, hvem der er dataansvarlig og databehandler, kravene til dokumentation og sikkerhedsforanstaltninger.

KL opfordrer i høringssvaret desuden til, at Kommissionen i forbindelse med en evaluering ser på mulighederne for at indføre en påbudsordning. Sådan at bøder kan undgås. Kommissionen opfordres også til at se på mulighederne for at indføre en ordning, hvor Datatilsynet kan afgive udtalelse om lovligheden af behandlinger af personoplysninger, før de sættes i gang.

Desuden gør KL i høringssvaret opmærksom på, at reglerne i databeskyttelsesforordningen er en udfordring for at arbejde strategisk med genanvendelsen af data.