01. april 2020

Gode råd om GDPR

Datatilsynet har givet fire gode råd til håndtering af GDPR under Corona.

Flere kommuner har udtrykt bekymring i forhold til, om man i forbindelse med Corona-situationen kan være nødt til at træffe beslutninger, der ikke er 100% i overensstemmelse med persondatareglerne/GDPR, og hvad konsekvenserne af dette kan være.

KL har været i dialog med Christina Guilisano, Direktør i Datatilsynet, om hvordan de ser på disse tilfælde. Datatilsynet giver i den sammenhæng nogle gode råd til kommunerne om GDPR.

De fire råd fra Datatilsynet er:

  1. Husk på, at reglerne er lavet for at beskytte borgernes rettigheder, og det er vigtigt, at borgerne har tillid til, at deres oplysninger er i gode hænder hos jer. Så alle de gode vaner, rigtig mange kommuner allerede har på plads, når det gælder overholdelse af GDPR, skal kommunens medarbejdere sørge for at tage med hjem, når fx rådhuset skiftes ud med hjemmearbejdspladsen. Og i de tilfælde, hvor det er svært, eller man som kommune kommer i tvivl, så hæv gerne blikket og overvej, hvordan det samlet set virker rimeligt at behandle borgernes oplysninger. Eller med andre ord: står det, man giver køb på, mål med det formål, man vil nå?
  2. Kontakt som altid din kommunes databeskyttelsesrådgiver (DPO) eller Datatilsynet, hvis du er i tvivl. Vi kommer ikke til at blåstemple overtrædelser af reglerne, men vi vejleder gerne – både dig og kommunens DPO - om, hvordan man bedst muligt kan leve op til dem. Se her, hvordan du kan kontakte Datatilsynet: https://www.datatilsynet.dk/kontakt/
  3. Hvis man står i en situation, hvor man som kommune ud fra en samlet vurdering af omstændighederne kommer frem til, at man er nødt til at foretage sig noget, der midlertidigt kan komme på kant med reglerne om databeskyttelse, er det en god idé at dokumentere sine overvejelser - så vi fx i forbindelse med en klagesag også kan inddrage kommunens bevæggrunde. For dem vil vi også være lydhøre over for.
  4. Når situationen er stabiliseret igen - og ingen af os ved endnu helt hvornår - så kan der vente et oprydningsarbejde for nogle kommuner. Datatilsynet vil ganske vist udvise forståelse for benhårde prioriteringer her og nu, men vi vil ikke acceptere, at kommuner bruger det som en kattelem til på længere sigt ikke at passe ordentligt på borgernes oplysninger.