05. september 2019

Todages kursus om arkitekturmodellering med ArchiMate®

KL udbyder i samarbejde med Strand & Donslund et kursus i arkitekturmodellering med Archimate®. Se en kort film med underviser Uffe Donslund om formål og indhold.

ArchiMate®-kursus

Kursets primære formål er at give deltagerne en indføring i at bruge ArchiMate® som modelsprog til at udarbejde arkitekturprodukter. Efter kurset har deltagerne en bedre forståelse af arbejdet med forret­nings- og it-arkitektur med sigte på at imødekomme forskellige interessenters informationsbehov med Archi­Mate®-modeller.

Deltagerne har også fået en række teknikker til arkitekturarbejdet og hvordan modellering indgår som en naturlig del. Endelig kender deltagerne til kontek­sten for det kommunale arbejde med forretnings- og it-arkitektur i form af den fælleskommunale rammearkitek­tur og Fællesoffentlig Digital Arkitektur (FDA).

Kurset giver deltagerne en fælles forståelse på tværs af deres roller som fx forretnings- og it-arkitekter og digi­taliseringskonsulenter.

Se en kort video om formålet med kurset. 

  

Tilmeld dig kurset nedenfor. 

Arrangement

Kurser Arkitekturmodellering med ArchiMate

Kursets primære formål er at give deltagerne en indføring i at bruge ArchiMate som modelsprog til at udarbejde arkitekturprodukter.