04. september 2019

Showcase på Digitaliseringsmessen’19 - Aalborg Kommune skaber digitale adgange og tryghed

Tag på Digitaliseringsmessen’19 den 3. oktober i Odense og hør, hvordan Aalborg Kommune bruger samskabelse om digitale løsninger med og for borgere med kognitive og emotionelle handicaps. Det handler om at lade alle borgere bidrage til en nærværende og tilgængelig kommunal service. Tilmelding til Digitaliseringsmessen’19 er åben nu.

At udvikle fremtidens velfærd sammen

Aalborg Kommunes arbejde med digitalisering peger i den grad ud over den blotte anvendelse af ny, digital teknologi. To af kommunens seneste digitaliseringsprojekter inddrager borgere med kognitive og emotionelle handicaps, og de to projekter vil Aalborg Kommune præsentere som show-cases på Digitaliseringsmessen’19 den 3. oktober 2019 i Odense.

Læs mere om Digitaliseringsmessen'19 og tilmeld jer her

“I Aalborg Kommune arbejder vi hele tiden med, hvordan vi kan udvikle fremtidens velfærd sammen med borgerne - med alle typer af borgere. I handicapafdelingen arbejder vi lige præcis også med at teste nogle nye metoder til, hvordan vi kan løse de udfordringer, der er omkring velfærd, og vi ser nogle andre muligheder ved at arbejde så tæt sammen med borgere og medarbejdere, som vi gør her. Derudover understøtter det jo også, at alle borgere skal have lige adgang til nærværende og tilgængelig service,” siger Lajla Holtebo Gregersen, udviklingskonsulent, i Aalborg kommunes handicapsekretariat under Ældre- og Handicapforvaltningen.

To projekter

Lajla og hendes kollega Camilla Winther Jensen er gennemgående projektledere i de to projekter, der udgør Aalborgs showcases på Digitaliseringsmessen. Camilla er konsulent og fundraiser i kommunens tværgående kvalitets- og innovationsenhed, som understøtter ældre- og handicapområdet. 

“I 2018 holdt vi et “hackathon” på tværs af handicapområdet, hvor vi samlede borgere med hver deres forskellige kognitive og emotionelle handicaps til en workshop om, hvad der er svært, når man har disse handicaps. Vi arbejdede inden for temaerne sundhed, transport og netværk. Resultatet fra workshoppen var, at man gerne ville have bedre adgang til at bruge det digitale, og at man ville gerne understøttes i at bruge virtual reality til at overvinde de sociale fobier, man måtte have,” fortæller Lajla.

Hackathonet indgik både i EU-Interreg-projektet LIKE!, som har til formål at fremme en lokal digital innovationskultur, og i Aalborg kommunes digitaliseringsstrategi. Deraf udsprang de to projekter, som Aalborg Kommune vil præsentere på Digitaliseringsmessen’19.

Lettere digital adgang

Borgercentrerets inddragelse er nøglebegrebet i det ene projekt, hvor seniorjobbere arbejder sammen med borgere med kognitive handicaps.

“I dette initiativ bliver borgere med kognitive handicaps uddannet som it-guider i at give borgere med handicap it-hjælp med computer og apps på botilbud og væresteder. Ikke alene udvikler det kompetencer og et arbejdsfællesskab blandt it-guider og seniorjobberne, hjælpen kommer også derud, hvor det virkelig er nødvendigt,” siger Lajla.

Projektet sker i regi af kommunens enhed “BorgerDigital”, og Camilla supplerer:

“Projektet begyndte egentlig med at køre på ældreområdet, og fordi det var en ret stor succes dér, førte vi det over på handicapområdet.”

Projektet er således et klart eksempel på genbrug, skalering og innovation på tværs af afdelinger i kommunen.

Virtual reality er virkelig

I det andet projekt eksperimenterer borgere med autisme og angstfobier med virtual reality (VR) som en måde at arbejde med og overvinde angst og sociale fobier på. Borgerne fordeler sig i fire grupper: Borgere i bostøtte, i dagtilbud inden for handicap samt, for nogle af de mere velfungerende, gymnasieelever med angst- eller autismediagnoser. Endelig som den fjerde gruppe psykisk sårbare borgere på et Fountain House, som er et medlemsbaseret værested.

“De fire grupper har udviklet tre prototyper, som vi så har ansøgt om midler til at raffinere her i efteråret. Vi bruger borgernes feedback til at raffinere prototyperne, og vi gør det sammen, med det formål at udvikle deres mulighed for selvstændighed, og at de kan bruge det som et pædagogisk værktøj i hverdagen på dagtilbuddet, i undervisningssituationen eller i eget hjem,” siger Lajla.

Virtual reality - til grænsen på en tryg måde

For borgere med angst eller autisme er tryghed meget vigtig, især når det handler om socialt uvante situationer, som kan opleves uoverskuelige eller decideret truende. Det kunne være situationer som en eksamen eller en tur med bybussen.

Med VR kan borgeren simulere og øve den samme bustur 20 eller måske 50 gange, inden at turen går ud i den “virkelige verden” med en bus nede på gaden. Bliver VR-oplevelsen for voldsom, kan borgeren til enhver tid bare tage brillen af, og personale vil være klar til at hjælpe og støtte i fornødent omfang.

Camilla hæfter sig særligt ved, hvordan de involverede borgere allerede i designsprintet har gennemgået en personlig udvikling.

“Vi kunne opleve, bare i løbet af de dage mens de udviklede ideen, hvor trygge de var. Det særlige ved VR er, at man får lov at træne noget nyt i et trygt miljø. Og så bliver de fanget af det, og de har meget fokus på, at det skal laves til et spil, til noget sjovt. Så glemmer de, at det er farligt,” siger Camilla.

Forankring i forskning og marked

Aalborg Universitet (AAU) og professionshøjskolen UCN bedriver følgeforskning på projektet.

“I prototypeudviklingen har vi koblet vidensinstitutioner på, fordi vi er meget interesserede i, hvordan man kan overføre erfaringer fra det virtuelle til det levede liv, “siger Lajla.

Med det virtuelle kan vidensinstitutionerne undersøge, hvordan borgerne kan nå ud til grænserne for deres erkendelse og for deres sociale omgang i kraft af det virtuelle. Den viden kan bringes i spil på en måde, så VR kan anvendes som understøttende redskab på andre velfærdsområder.

Endvidere er der deltagelse af en privat aktør inden for VR-teknik.

“Så når vi indgår i dette samarbejde om en prototypeudvikling, så er der også nogle andre parter, som medfinansierer det endelige produkt. Så Aalborg Kommune er altså med til at udvikle, ikke det færdige produkt, men ideerne til produktet,” siger Lajla.

Tilmed jer og tag på Digitaliseringsmessen‘19

Tilmeld jer og hør mere om Aalborg Kommunes projekter på Digitaliseringsmessen'19.

Aalborg Kommune er blot én de kommuner, der præsenterer nye og spændende showcases med aspekter på kommunal digitalisering på dette års Digitaliseringsmesse. Messen finder sted den 3. oktober 2019 i Odense.

Læs mere om Digitaliseringsmessen'19 og tilmeld jer her