11. september 2019

Nyt netværk om dataanalyse og Business Intelligence

Arbejder du med dataanalyse og udvikling af dataunderstøttet ledelse på tværs af kommunale områder? KL opretter et netværk om dataanalyse og Business Intelligence for at skabe et fortroligt forum med sparring og erfaringsudveksling om arbejdet med dataunderstøttet ledelse i den kommunale forretning.

Fra data til information

Kommunerne indsamler i stigende grad data på tværs af kommunale interesseområder som følge af de seneste årtiers digitalisering i kommunerne. Den uundgåelige kobling mellem øgede datamængder og nye muligheder inden for dataanalyse og Business Intelligence har medført et nyt fokus på dataunderstøttet ledelse.

Organiseringen af arbejdet med dataunderstøttet ledelse og styring varierer blandt de enkelte kommuner. Nogle kommuner har flere medarbejdere med specialiserede arbejdsfunktioner til at varetage opgaven, mens andre har samlet opgaven hos enkelte personer, der varetager hele kompetencespekteret. Denne forskel medfører, at det ofte er vanskeligt at finde sparring og inspiration til arbejdet med data, der understøtter praksis i netop jeres kommune.

Derfor tilbyder KL et netværk om dataanalyse og Business Intelligence, hvor du får mulighed for at sparre med kolleger fra andre kommuner og hente inspiration til arbejdet med analyse i den kommunale forvaltning.

Om netværket

Der vil være præsentationer og drøftelser af praksisnære ek­sempler på dataunderstøttet styring og ledelse på de konkrete områder, til specifikke formål og/eller opgaver. Hver case vil både tage udgangspunkt i, hvordan de er løst teknisk, data­mæssigt og analytisk, og hvordan anvendelsen af data har skabt værdi for modtagerne fx i samarbejde mellem teknik og forretning, implementering, proces og inddragelse, formidling, visualisering etc.

Det endelige program for netværksmøderne vil blive udarbejdet i dialog med deltagerne i netværket. Herudover kan netværket afhængig af deltagernes ønsker komme omkring temaer som

  • Machine learning
  • Baselinemålinger
  • FLIS – kobling af FLIS med andet / egen praksis
  • Samspillet mellem dataanalyse og dataetik, datasikkerhed og GDPR

Er du interesseret i yderligere information kan du læse mere her eller tilmelde dig netværket nedenfor:

Arrengement

Arrengement KL's netværk om dataanalyse og Business Intelligence