06. september 2019

KL's høringssvar til regler om krigsreglen

KL har den 30. august afgivet høringssvar til en ny bekendtgørelse og vejledning om krigsreglen i databeskyttelsesloven.

Reglerne bør præciseres yderligere

I høringssvaret påpeger KL, at der er behov for, at reglerne præciseres yderligere. Sådan at der skabes tilstrækkelig klarhed over, hvilke kommunale it-systemer, der vil være omfattet af krigsreglen. Dette er nødvendigt, da det har væsentlige økonomiske konsekvenser for udbud af de kommunale og fællesoffentlige it-systemer, hvis it-systemerne ikke må opbevare data uden for landets grænser i fx cloud-løsninger.

KL opfordrer også til, at det fremgår af vejledningen, at der skal meget til, førend hensynet til rigets sikkerhed fører til, at data i bestemte it-systemer skal opbevares inden for Danmarks grænser. Og det gøres tydeligt, at det må være undtagelsen, at de kommunale it-systemer er omfattet af krigsreglen.

KL anbefaler endvidere, at vejledningen bl.a. uddybes i forhold til, hvilke muligheder krigsreglen giver for at lempe kravet om geografisk placering af data.

Du finder det fulde høringssvar nedenfor.

  • PDF

    KL's høringssvar til Høring over udkast til bekendtgørelse og vejledning om databeskyttelseslovens § 3 stk. 9 (krigsreglen) (august 2019).pdf

  • PDF

    Bilag til Høring over udkast til bekendtgørelse og vejledning om databeskyttelseslovens § 3 stk. 9 (krigsreglen) (august 2019).pdf

×

Log ind