25. september 2019

KL og KOMBIT undersøger muligheder for digital samtykkeløsning

Kommunerne har en strategi om i højere grad at anvende og dele data, automatisering, kunstig intelligens mv. I den forbindelse står kommunerne over for et stigende behov for at indhente samtykker fra borgerne, ligesom GDPR har sat en række juridiske rammer for disse.

Kommunerne har en strategi om i højere grad at anvende og dele data, automatisering, kunstig intelligens mv. til at løse bl.a. de demografiske og rekrutteringsmæssige udfordringer og sikre sammenhængende indsatser overfor borgerne. På den baggrund står kommunerne over for et stigende behov for at indhente samtykker fra borgerne, ligesom GDPR har sat en række juridiske rammer for disse.

Afklaring af udvikling- og indkøbsstrategi

På den baggrund undersøger KL og KOMBIT i fællesskab, hvordan kommunernes behov for samtykkeløsninger bedst kan understøttes på kort og lang sigt. Fx gennem udvikling af en samtykkekomponent som del af den fælleskommunale infrastruktur.

Som en del af arbejdet udarbejder KL og KOMBIT et målbillede for en samtykkekomponent inklusiv blandt andet overordnede forretningskrav og sammenhæng til brugerstyringen, ligesom eksisterende løsninger fra blandt andet Odense Kommune vurderes.

Målet med en løsning er at give borgerne brugervenlige og genkendelige samtykkeløsninger til at understøtte afgivelse og eventuel tilbagetrækning af samtykke, samt give borgere og medarbejdere overblik over, hvor der er givet samtykker, til hvilke informationer og til hvem (og med hvilken behandling).

Anbefalinger klar ultimo november

Projektet forventer at kunne fremlægge anbefalinger til kort- og langsigtet fælleskommunal indsats vedrørende samtykke ultimo november. 

×

Log ind