18. september 2019

Fra 2020 skal alle kommuner tilbyde borgere bedre overblik og mere gennemsigtighed

Landets kommuner skal i løbet af 2020 sikre, at borgere får overblik over deres sager og ydelser på udvalgte områder via Mit Overblik på borger.dk. Det er første skridt i retning af, øget gennemsigtighed for borgere på tværs af den offentlige sektor.

Økonomiaftale 2020 og Mit Overblik

I økonomiaftalen for 2020 er regeringen, KL og Danske Regioner enige om at give den enkelte borger et overblik over relevante informationer om dem selv på tværs af den offentlige sektor via Mit Overblik på borger.dk. Aftalen betyder, at alle kommuner i løbet af 2020 skal tilbyde borgere et overblik over sager og ydelser for følgende områder:

  • Sygedagpenge
  • Kontanthjælp
  • Uddannelseshjælp
  • Revalidering
  • Ressourceforløbsydelse
  • Ledighedsydelse
  • Fleksløntilskud
  • Udvalgte enkeltydelser

I 2020 kommer der også udvalgte data fra bl.a. Udbetaling Danmark, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og andre statslige myndigheder.

Overblikket skal gøres tilgængeligt via Mit Overblik, som bliver en ny version af 'min side' på borger.dk. Frem mod 2024 vil parterne årligt aftale, hvilke oplysninger, der skal indgå i borgerens overblik. Målet er, at borgeren i 2024 kan tilgå et værdifuldt overblik på tværs af relevante områder i hele den offentlige sektor

Læs den fulde aftaletekst her (pdf).

Borgerblikket

Siden december 2018 har 5 pilotkommuner vist et overblik over udvalgte sager og ydelser på borger.dk, via den fælleskommunale løsning Borgerblikket.

Borgerblikket og visningen på Borger.dk er udviklet i et samarbejde mellem de fem kommuner, KL, KOMBIT og Digitaliseringsstyrelsen. Løsningen står på og genbruger den fælleskommunale infrastruktur udviklet i regi af monopolbruddet i KOMBIT.

Efter lanceringen er løsningen evalueret blandt andet ved at spørge de borgere, der anvendte løsningen. Borgerne tog godt imod løsningen, og evalueringen er positiv

Læs evalueringen her (pdf).

Borgerblikket er således kommunernes vej til at realisere økonomiaftalen for 2020 om etablering af Mit overblik. For at komme på Mit Overblik skal kommunerne implementere løsningen Borgerblikket. Da løsningen bygger på den fælleskommunale infrastruktur, kan den derfor benyttes af alle 98 kommuner.

Læs mere om borgerblikket på www.kl.dk/adda.

Hvad er første skridt for kommunerne?

Alle kommuner skal nu på Borgerblikket for at kunne stille de aftalte oplysninger til rådighed for Mit Overblik i løbet af 2020.

Det kræver en række forberedelser og overvejelser i egen kommune. Det er forberedelser og overvejelser, som de 5 kommuner, der indgår i pilotdriften, har været igennem og som de næste 11 kommuner, der kobles på i løbet af efteråret, nu arbejder med. Derfor er der en lang række erfaringer at trække på.

Læs om erfaringerne fra Vejle, Esbjerg og Favrskov Kommuner på www.kl.dk/adda.

KL og KOMBIT afholdte i november 2019 en række workshops for kommunerne. Der er endvidere udpeget en projektleder i hver kommune. Kommunerne kan holde sig orienteret om opgaver i forbindelse med Borgerblikket via KLIK, på KL's side for Borgerblikket og på KOMBIT's hjemmeside.

For at imødekomme at der skal yderligere dataområder på Borgerblikket i de kommende år, skal løsningen videreudvikles til også at rumme dette. I den forbindelse har KOMBIT udsendt tilslutningsmaterialer til alle kommuner. Deadline for tilslutning er medio december 2019.

Modellen for Borgerblikket kommer til at dække, at alle kommuner tager løsningen i brug, at løsningen videreudvikles samt varetagelsen af den løbende fælles drift i KOMBIT.

×

Log ind