31. oktober 2019

Udsolgt i København: Todages kursus om arkitekturmodellering med ArchiMate®

KL udbyder i samarbejde med Strand & Donslund et kursus i arkitekturmodellering med Archimate®. Der er stadig ledige pladser i Aarhus.

Kursets primære formål er at give deltagerne en indføring i at bruge ArchiMate® som modelsprog til at udarbejde arkitekturprodukter. Efter kurset har deltagerne en bedre forståelse af arbejdet med forret­nings- og it-arkitektur med sigte på at imødekomme forskellige interessenters informationsbehov med Archi­Mate®-modeller.

Deltagerne har også fået en række teknikker til arkitekturarbejdet og hvordan modellering indgår som en naturlig del. Endelig kender deltagerne til kontek­sten for det kommunale arbejde med forretnings- og it-arkitektur i form af den fælleskommunale rammearkitek­tur og Fællesoffentlig Digital Arkitektur (FDA).

Kurset giver deltagerne en fælles forståelse på tværs af deres roller som fx forretnings- og it-arkitekter og digitaliseringskonsulenter.

Alle tilmeldinger for København er udsolgte.

Der er stadig ledige pladser i Aarhus:

  • 20. - 21. november 2019

Se en kort video om formålet med kurset. 

Tilmeld dig kurset nedenfor.

Arrangement

Kurser Arkitekturmodellering med ArchiMate

Kursets primære formål er at give deltagerne en indføring i at bruge ArchiMate som modelsprog til at udarbejde arkitekturprodukter.