29. oktober 2019

Uddeling af midler fra rammearkitekturpuljen 2020

Modtagere af puljemidler

Tre kommunale projekter har netop fået tildelt støtte fra Rammearkitekturpuljen for 2020. De støttede projekter handler om:

  • Automatisering af rolletildeling i samspil med KOMBITs Støttesystem Administration (Lyngby-Taarbæk er primær ansøger). Kommunen forventer at undgå dobbeltregistrering i støttesystemet og i kommunens lokale løsning til brugerrettighedsstyring.
  • Udvikling af dialogen med borgerne på plejeområdet (Roskilde Kommune er ansøger). Kommunen forventer at styrke dialogen mellem plejecentre, pårørende og beboere ved digitalisering og automatisering af bl.a. kalendere og opgaver, samt strukturering og målretning af kommunikation mellem plejecentre og pårørende. Projektet afprøver anvendelsen af den fælleskommunale rammearkitektur og infrastruktur som afsæt til at komme hurtigere og bedre i mål.
  • Udvikling af en taxonomi til GDPR-området (Faxe Kommune er primær ansøger). Kommunen forventer at kunne bruge taxonomien til at sætte regler for, hvilken kanal (Digital post, Sikker Post eller almindelig mail) en meddelelse optimalt set skal anvende, når den sendes ud af huset. Taxonomien kan også bruges til scanning af sager og dokumenter for fortrolige og følsomme personoplysninger. Intentionen er naturligvis at taxonomien udvikles i overensstemmelse med de fælles kommunale arkitekturprincipper og arkitekturregler, med perspektiv for genbrug af andre kommuner.

KL har uddelt i alt 485.000 kroner til de tre projekter. 

Det er fjerde og sidste gang, KL uddeler midler fra Rammearkitekturpuljen, der blev oprettet som en del af programmet "Sammenhæng og Genbrug med Rammearkitekturen" under handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-20. Tidligere er der uddelt midler til følgende kommuner:

  • Favrskov
  • Syddjurs
  • Aabenraa
  • Aarhus og Hjørring (fælles ansøgning)
  • Ballerup
  • Thisted
  • Odder

Du kan læse mere om de støttede projekter her:

De støttede projekter gennemfører alle en indledende selvevaluering og KL gennemfører i 2020 sammen med en ekstern konsulent en evaluering af samtlige støttede projekter, med fokus på læring og gevinster i de enkelte projekter og effekt for kommunerne i et bredere perspektiv.

KL og KOMBIT følger de tre nye initiativer i 2020 og yder i et vist omfang faglig bistand til projekterne via it-arkitektstaben.

Du kan se mål og principper for den fælleskommunale rammearkitektur her.

 

Arrangementer om digitalisering og teknologi: Hvad kan KL gøre for dig?

Klik her for et samlet overblik over arrangementer fra KL's Center for Digitalisering og Teknologi. 

×

Log ind