07. oktober 2019

Giv borgeren et bedre overblik - hør hvordan på workshops i november

Landets kommuner skal i løbet af 2020 sikre, at borgere får overblik over deres sager og ydelser på udvalgte områder via Mit Overblik på borger.dk. For at komme i gang inviterer KL/KOMBIT til heldagsworkshop for landets kommuner i november. Kom og hør, hvad økonomiaftalen betyder for jeres kommune, og hvordan I vil kunne udstille data via Borgerblikket.

I økonomiaftalen for 2020 er regeringen, KL og Danske Regioner blevet enige om at give den enkelte borger et overblik over relevante informationer om dem selv på tværs af den offentlige sektor via Mit Overblik på borger.dk. Aftalen betyder, at alle kommuner i løbet af 2020 skal tilbyde borgere et overblik over sager og ydelser, herunder for sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse, fleksløntilskud samt udvalgte enkeltydelser.

Overblikket skal gøres tilgængeligt via Mit Overblik, som bliver en ny version af 'min side' på borger.dk.

For at imødekomme den politisk aftale har KL/KOMBIT i samarbejde med 5 kommuner og borger.dk udviklet en service kaldet Borgerblikket. Denne service står på den fælleskommunale infrastruktur og kan således tages i brug af alle kommuner. Læs mere om Borgerblikket på www.kl.dk/adda.

Workshops for Borgerblikket

I uge 46 og uge 48 i november afholder KL og KOMBIT workshops rundt om i landet, hvor vi præsenterer, hvad økonomiaftalen betyder for jeres kommune, hvordan I kan udstille data via Borgerblikket og hvilke opgaver I skal i gang med. Vi anbefaler, at alle kommuner deltager på mødet.

På workshoppen vil I blive præsenteret for:

  • Indhold i økonomiaftalen for 2020 og betydning for kommunerne
  • Præsentation af Borgerblikket
  • Gennemgang af kommunens opgaver for at tage servicen Borgerblikket i brug og kunne vise data på MitOverblik

Målgruppe: I kan deltage 2 personer pr. kommune. Vi anbefaler, at I deltager med kommunens projektleder (fx projektleder for SAPA i kommunen eller en anden digitaliseringskonsulent) samt evt. en medarbejder med kendskab til beskæftigelsesområdet.

Pris: Det er gratis at deltage på workshopdagen, men der er gebyr ved afbud.

Workshoppen afholdes 5 steder i landet. Læs mere og tilmeld jer via nedenstående links:

Arrangementer om digitalisering og teknologi: Hvad kan KL gøre for dig?

Klik her for et samlet overblik over arrangementer fra KL's Center for Digitalisering og Teknologi.