22. oktober 2019

Få inspiration fra Rudersdal om dataunderstøttet ledelse

Koblingen mellem økonomiske data og det faglige output i velfærdsområderne: Det er lige præcis dér, at funktionsleder i Rudersdal Kommune Vibe Musaeus ser, at hun og hendes team skaber værdi. Dataunderstøttet ledelse står højt på dagsordenen i kommunen, og arbejdet med data har udviklet sig betragteligt de seneste år. Det er et arbejde, som til syvende og sidst skal kunne mærkes blandt kommunens borgere og virksomheder. Læs mere om Vibes erfaringer som optakt til KL’s nye netværk om dataunderstøttet ledelse, der går i gang i efteråret 2019.

Faktabaseret styring

Vibe Musaeus er leder af Styrings- og analyseenheden under Område Økonomi i Rudersdal Kommune.

"Styrings- og analyseenheden taler ind i områdets generelle ambition om konstruktivt at understøtte velfærdsområdernes anvendelse af ressourcer. Vi har et højt fokus på at komme ud at understøtte vores velfærdsområder: Hjælpe dem med at højne kvaliteten i det, de leverer til borgerne,” siger Vibe.

Dermed har Vibe også understreget, at hendes enheds arbejde ganske vist bygger på forretningsforståelse, økonomisk indsigt og evne til at håndtere data, men at værdien af dette arbejde skabes i et samspil med velfærdsområderne.

“Det er sammen med lederne i velfærdsområderne, at vi får en idé om, hvad det er for driftsbetingelser, de har,” siger Vibe.

“Vi er begyndt at tale om faktabaseret og ikke databaseret styring, fordi vi netop ikke vil italesætte det som, at data skal tage magten fra lederne. Det kunne hurtigt blive sådan, at bare man “lytter til data”, så er alt godt, og så behøver man ikke at bruge sine evner som leder. Nej, tværtimod,” siger Vibe.

Det er på den baggrund, at kommunen har sammensat Vibes enhed. Rudersdal Kommune ønsker en enhed, der har kompetencerne til at tilgå data, analysere og præsentere dem. Det er ikke noget, man kan forvente af de enkelte velfærdsområder.

"Det interessante er jo den dialog, vi har med alle de forskellige fagkompetencer. Det stiller krav til os som “talnørder”, at vi taler et sprog, som alle kan forstå,” siger Vibe. Dialogen med fagområderne fødes tilbage til Styrings- og analyseenheden, hvor den er med til at højne kvaliteten og ambitionerne i enheden.“Vi sætter en ære i at koble det faglige på. For det er jo i sidste ende det, vi skal måles på: Det, vi leverer ud til borgerne,” siger Vibe.

Tænk stort - begynd småt

Styrings- og analyseenheden skal være spydspids i en helhedstænkning, hvor velfærdsområdernes forretning helhedsunderstøttes af valide, opdaterede og let forståelige data, så der er behov for tæt samarbejde med kollegerne i Økonomi og andre stabsfunktioner for at nå hele vejen rundt.

Men man er begyndt i det små: Helt enkelt med at sende fagområderne ét-sides “dash-boards”, som de havde bygget i Excel-ark. Disse dash-boards gav stor værdi, for eksempel til de 7 distriktsledere i kommunens hjemmepleje. De fik hver én side med et hurtigt overblik, og det blev hurtigt en uundværlig del i deres ledervirke.“Der var en måned, hvor de ikke fik deres ledelsesinformation, og så sagde de med en vis overdrivelse, at de jo så helt manglede noget at styre efter,” siger Vibe med et smil. Hun ser episoden som tegn på, at den datadrevne og faktaorienterede tilgang da for alvor var slået igennem i hjemmeplejen.

Vibe fortæller også om kommunens specialiserede børneområde, hvor der er ualmindeligt mange data og mange forskellige systemer i drift. Her har Styrings- og analyseenheden skabt et opdateret og fyldestgørende overblik over data, som er et helt nødvendigt grundlag for, at det specialiserede børneområde kan prioritere og styre deres indsatser. Området er så komplekst, at man her i sommeren 2019 har besluttet at indkøbe et digitaliseringsværktøj, som kan give et endnu bedre overblik.

Strategisk ophæng

Den datadrevne tilgang indgår i Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi, og datadreven ledelse er et af de mange områder, som kommer særligt i kommunens fokus i 2020. For nogle år siden nedsatte Rudersdal et Digitaliseringsudvalg med deltagelse fra direktionen og områdechefer, herunder, digitaliseringschefen, og udvalget bidrager til den overordnede prioritering. Også for kommunens politiske ledelse er det naturligvis afgørende, at forvaltningen træffer beslutninger på et oplyst grundlag.

“Og det er jo det, som datadrevet ledelse i sin essens er: beslutninger på et oplyst grundlag,” siger Vibe. Og igen er fokus først og fremmest på at understøtte forvaltningen på en måde, så det gavner kommunens borgere og virksomheder.

Infrastruktur på dagsordenen

Noget af det, som forventes at få Digitaliseringsudvalgets bevågenhed i den kommende tid, er spørgsmålet om infrastruktur. Med mange data følger der mange afledte ting, der skal tænkes igennem. Om dataflow, om sikkerhed, tilgængelighed og overblik, og Styrings- og analyseenheden er klar til at tage de næste skridt frem i disse aspekter af digitaliseringen.

Læs mere om KL’s netværk om dataanalyse

KL’s netværk om dataanalyse er et forum for fagfolk med fokus på tillidsfuld og fri erfaringsudveksling og med oplæg og workshops i høj kvalitet. Netværket afholdes både i Jylland og på Sjælland, og der er netop tilføjet flere mødedatoer.

Jylland

Nye datoer: 27. februar 2020, 31. marts 2020, 30. april 2020

Sted: Trekantområdet

København

Nye datoer: 25. februar 2020, 30. marts 2020, 27 april 2020

Sted: KL-Huset, Weidekampsgade 10, Kbh. S

Fælles konference

Konference om dataanalyse og Business Intelligence

Dato: 27. maj 2020

Arrangement

Møder og netværk KL's netværk om dataanalyse og Business Intelligence

KL tilbyder nu et netværk om analyse og forretningsudvikling med data, hvor du kan møde kolleger fra andre kommuner og få sparring på arbejdet med dataanalyse og Business Intelligence.

Spørgsmål om tilmelding til netværket kan rettes til chefsekretær Anja Lønbo på alb@kl.dk / tlf.: 33 70 34 97. Spørgsmål til det indholdsmæssige kan rettes til chefkonsulent Ida Andréa Stolze Rasmussen på iasr@kl.dk / mobil 51 85 83 63 og chefkonsulent Peter Riis på pri@kl.dk / mobil 51 90 23 83.

Arrangementer om digitalisering og teknologi: Hvad kan KL gøre for dig?

Klik her for et samlet overblik over arrangementer fra KL's Center for Digitalisering og Teknologi.