29. oktober 2019

Digital forandring kræver digitalt lederskab: Esbjerg klædte sine ledere på til opgaven

Digitalisering er kommet for at blive, og næsten alle kommunale opgaver er under forandring som følge heraf. Det stiller høje krav til ledelsen, som skal gå forrest i den digitale transformation. Men hvordan? Det satte man fokus på i Esbjerg Kommune, hvor 40 kommunale ledere blev koblet til den nyeste forskning inden for digital ledelse og -transformation.

Kompetencer til fremtiden

I arbejdet for at blive mere digitale i kommunerne, er der nye forventninger til kompetencer, organisering og mødet med borgerne. I Esbjerg Kommune har man i den forbindelse udarbejdet en digitaliseringspolitik, som sætter retningen for kommunen. Digitaliseringspolitikken er inddelt i fem overordnede temaer, hvor det ene tema, Kompetencer til fremtiden, netop arbejder med de digitale kompetencer i kommunen. I relation til Digitaliseringspolitikken har Esbjerg Kommune udarbejdet en strategi for digitale kompetencer.

Kommunens afdeling Digitalisering & It samarbejder løbende med HR-afdelingen om strategien. Dette samarbejde er helt afgørende for at sikre, at både medarbejdere og ledere udvikler deres digitale kompetencer. Man har længe primært fokuseret på medarbejdersiden, så som en del af arbejdet med at få lederne med, tog man initiativ til et todages Masterclass-kursus afholdt af Jan Pries-Heje, professor i Informatik, der forsker i agilt design og digital ledelse.

Ledelsen i front

En af dem, der til dagligt sidder med digital ledelse i Esbjerg Kommune, er Anders Malling Aaboer, Leder for Digitalisering. Han deltog selv i kurset, og kunne se, at det gav nogle gode input til dem, der ikke dagligt arbejder med digitale begreber og teknologier.

”Jeg oplever, at det er svært for lederne. Det, med at tænke det digitale ind i ledelsesarbejdet, er ikke lige nemt for alle. Det er stadigvæk svært. På en eller anden måde, så det jo også derfor, at vi stadig har en afdeling, der hedder noget med digitalisering; fordi der er et behov for, at vi udfordrer, støtter og vejleder de andre afdelinger,” forklarer Anders.

Værdiskabelse gennem digitalisering

Den første dag på Masterclass-kurset handlede om digitaliseringens muligheder og havde et teoretisk afsæt for at styrke deltagernes kendskab til digital innovation og de forskellige teknologier. Herefter blev deltagerne bedt om at arbejde ud fra den agile design sprint-metode til at udtænke forskellige cases baseret på problemstillinger, udfordringer eller behov i kommunen, der kunne løses digitalt. Kursusdeltagerne kom på nogle gode og innovative digitale løsninger, der både frigav mere tid til kerneopgaven og bedre service til borgerne.

Afsæt i de gode ideer

Efter den første dag gennemgik konsulenter fra Digitalisering & It de forskellige cases og sikrede, at alle fik brugbar feedback. Herefter udvalgte man fire cases, som deltagerne skulle ”sprinte” med til kursets anden dag. Her arbejdede man med storyboards af casene og brugeroplevelsen, byggede små hurtige prototyper, og evaluerede prototyperne i en form for tænke-højt evaluering.

Nedenfor er de fire cases kort beskrevet:

  1. En selvbetjeningsportal til kirkegårde hvor pårørende og folk selv kan bestemme begravelsen gennem et bookingsystem.

  2. Delebiler hvor man via smartbooking, GPS og nøglefribetjening kan optimere udnyttelsesgraden af sagsbehandlingsbiler.

  3. Talegenkendelse som kan udvikle sig, så der på sigt kan håndteres fagsprog til gavn for både notering i fagsystemer og transskribering.

  4. Åben kommunikationsplatform til plejehjem der giver muligheden for dialog mellem beboer og pårørende, men også mellem medarbejder og pårørende om beboeren.

Sprint-metoden er en arbejdsmetodetil meget hurtigt at få afprøvet en ny teknologi og finde ud af, om den kan bruges til noget. På fem dage går man fra idé til færdigt koncept. En metode som Anders fandt meget brugbar i det arbejde, de laver.

”Med sprint-metoden kan man nemt afprøve en idé og få mulighed for at designe, gentænke og være innovativ. Det giver hurtig respons og en god fornemmelse for, hvor holdbar idéen egentlig er. Så det synes jeg, var meget spændende.”

Digitalisering er en fælles opgave

I Esbjerg Kommune opfordrer man løbende både ledere og medarbejdere til at fortsætte med at udvikle de digitale kompetencer. Det kan blandt andet gøres ved at deltage i vidensdeling om digitale kommunale projekter eller deltage i nogle af de interne kurser, kommunen tilbyder. Anders og hans team er klar til at hjælpe kollegerne med at tage de næste skridt i retningen mod en mere digital kommune.