27. november 2019

Når data og analyse gør en forskel

Som data- og analysekonsulent befinder du dig i krydsfeltet mellem stærke fagligheder, økonomiske styringsdagsordener og komplekse data- og analyseopgaver. Men hvilke krav stiller det til dig, og hvornår lykkes du? Det er nogle af de spørgsmål, vi finder svarene på i KL’s netværk for dataanalyse og Business Intelligence (BI).

Der er ingen tvivl om, at du som data- og analysekonsulent sidder på en vigtig post. Det er din opgave at få data til at blive til viden, som ledere og medarbejdere kan bruge til at understøtte deres beslutninger – fra de store og strategiske beslutninger til valget af indsats for en bestemt borger eller en bestemt familie.

Det er ikke nok at udvikle BI-løsninger og gennemføre avancerede analyser af f.eks. udviklingen i kommunens ældre borgere og deres plejebehov. Du skal også sørge for, at data og analyser understøtter styring og ledelse i kommunen. Data og analyser skal bidrage til at skabe et vidensgrundlag, der hjælper ledere og medarbejdere med at løse kerneopgaven og udvikle af velfærden samt politikerne med at træffe beslutninger. samt.

Giv dataene liv

Hvis brugen af data skal give mening på alle niveauer, skal du kunne oversætte mellem fagfaglighed og styring samt skabe en balance i brugen af data.

Dataene skal med andre ord give mening for de ledere, der skal bruge dem, og de medarbejdere, der skal registrere dem. Det skal derfor være klart defineret, hvad data skal bruges til, så formål og relevans er tydelige for de medarbejdere, der registrerer data.

Det er imidlertid ikke nok at skabe de forskellige data. Du skal både sørge for, at ledelsen kan anvende dataene, og at de kan klæde politikerne på til at anvende dem. Det betyder, at du skal kunne forstå den kontekst, du leverer data ind i – for eksempel hvad de vigtigste politiske dagsordener på et givent område er, og hvad dataene kan bidrage med i denne sammenhæng – både muligheder og begrænsninger.

Måler I på det rigtige?

Brugen af data åbner op for en buffet af muligheder. Derfor skal du være med til at sætte retning i forhold til valget af data og fokus for analyser. Der skal være sammenhæng i forhold til eksisterende styring og mål.

Spørgsmålet er altså, om I måler på det, I har brug for at vide, eller ”bare” på det, som I kan måle? Og hvilken betydning har det at måle på det, I måler på – medfører det nogle positive eller negative incitamenter?

Det giver samtidig anledning til en række andre spørgsmål:

  • Kan I over hovedet få data – er de strukturerede og kan de udtrækkes fra systemerne?
  • Hvor tung er behandlingen af dataene?
  • Hvad skal I selv løse, og hvad køber I? (f.eks. prognoser)
  • Hvor får man som data- og analysekonsulent sin sparring på de tekniske udfordringer? Er det via eksterne konsulenter? Netværk med andre kommuner? Kollegaer i egen Kommune?
  • Hvor får man som data- og analysekonsulent sin sparring i forhold til eksempelvis proces, digitalisering, jura, politik, forretningen osv.?
  • Hvordan kan man bidrage til at tydeliggøre eller skabe sammenhæng mellem de strategiske mål og det vi måler på alle niveauer i organisationen?

På KL’s netværk for dataanalyse og Business Intelligence (BI) sætter vi fokus på rollen som data- og analysekonsulent. I netværket kan du sparre med andre i heldagsmøder med oplæg, diskussioner, erfaringsudveksling og workshops – alt sammen med fokus på jeres egne spørgsmål, udfordringer og erfaringer. Netværket afholdes både i Jylland (første møde d. 27. februar 2020) og på Sjælland (første møde d. 25. februar 2020).

Læs mere om netværket og tilmeld dig her.

×

Log ind