07. november 2019

It-Arkitekturrådet mødes igen den 28. november 2019

På 31. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd drøfter rådet bl.a. de arkitekturfaglige bidrag til FLIS’ arbejde med projektet Synlige Kommunale Sundheds- og Ældredata og en række andre projekter med afsæt i synergi og læring på velfærdsområdet. Læs dagsorden og find materialer til mødet her.

FLIS har stillet i udsigt, at data skal styrkes gennem forankring i rammearkitekturens standarder og metoder. I den forbindelse vil rådet drøfte et oplæg om arbejdet med fire væsentlige datasæt, der skal udbygges i overensstemmelse med rammearkitekturens informationsmodeller, klassifikationer mv.

I takt med at velfærdsområderne arbejder mere digitalt og databaseret tager rådet et tværgående blik på tre beslægtede projekter om hhv. Helhedsorienteret Indsats, Fælles Faglige Begreber og Sammenhængende borgerforløb for udsatte børn og unge. Rådet vil bl.a. se på de arkitekturbeslutninger, projekterne har truffet, og hvilke der eventuelt udestår.

Med udgangspunkt i øget anvendelse og deling af data og automatiseringstiltag oplever kommunerne, KL og KOMBIT et stigende behov for at indhente samtykker på en ensartet måde. Rådet drøfter derfor et oplæg om en udvikling- og indkøbsstrategi for en digital samtykkeløsning med inspiration fra Odense Kommune.

Rådet orienterer sig desuden i status for programmet ’Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen’.

  • PDF

    Bilagsoversigt - 31. Møde i Kommunernes It-Arkitekturråd.pdf

  • PDF

    Dagsorden for 31. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd.pdf

Arrangementer om digitalisering og teknologi: Hvad kan KL gøre for dig?

Klik her for et samlet overblik over arrangementer fra KL's Center for Digitalisering og Teknologi. 

 

×

Log ind