21. marts 2019

Tidlig ansøgning til Rammearkitekturpuljen 2020. Ansøgningsfrist den 9. september 2019.

Søg støtte og hjælp til det lokale arbejde med den fælleskommunale rammearkitektur.

Rammearkitekturen er de fælles principper, byggeblokke og standarder for it-løsninger, som sikrer sammenhæng og fleksibilitet i kommunernes it-landskab. Rammearkitekturen understøtter forvaltningen og er en god ramme for kommunens digitale løsninger rettet til borgere og virksomheder.

Kom videre med rammearkitekturpuljen

I er som kommune sikkert allerede kommet i gang med at forankre jeres it-systemlandskab i rammearkitekturen. Ønsker I at gå skridtet videre?

Så søg KL’s rammearkitekturpulje om midler til at

 • bruge rammearkitekturens komponenter, for eksempel byggeblokke, eller
 • skabe sammenhængende processer på tværs af jeres it-systemer ved hjælp af rammearkitekturen.

Jeres initiativ vil gøre det synligt, hvordan netop jeres kommune arbejder med den fælleskommunale rammearkitektur på en måde, som skaber værdi for kommunen og dens borgere og virksomheder. I skal angive, hvor nemt og hvordan initiativet kan udbredes til andre kommuner.

Sådan søger I

Udfyld ansøgningsskemaet herunder og send til KL på rammearkitekturpuljen@kl.dk. Har I spørgsmål til puljen eller til processen, så kontakt Specialkonsulent Dan Bjørneboe på 3370 3096.

Kriterier

For at komme i betragtning til midlerne, skal initiativet opfylde et eller flere af nedenstående primære kriterier. Initiativer, der lever op til flere af de sekundære kriterier, står stærkere i vurderingen.

Primære kriterier

 • Initiativet udvikler, afprøver, anvender eller viser perspektivet i brugen og udviklingen af komponenter i den fælleskommunale rammearkitektur med særligt fokus på udnyttelse af støttesystemerne og serviceplatformen.
 • Initiativet skaber værdi i løsningen af kommunale kerneopgaver for eksempel gennem udveksling af data indenfor og på tværs af sektorer.

Sekundære kriterier

 • Det er en fordel, men ikke en forudsætning, at initiativet ligger indenfor velfærds- eller sundhedsområdet.
 • Initiativet gennemføres i samarbejde mellem en eller flere kommuner.
 • Markedet er involveret i initiativet.
 • Initiativet skal kunne gennemføres over maksimalt en 12 måneders periode.

Ansøgninger vurderes af KL’s sekretariat.

Beløb

Der kan søges om portioner mellem 50.000 og 200.000 kroner. Puljemidlerne kan maksimalt dække 50 % af den samlede projektsum – resten af projektsummen, 50 % eller mere, finansierer ansøgerne selv. Initiativet kan ikke søge om støtte til drift eller løn.

Varighed

Initiativet kan have en varighed på op til 12 sammenhængende måneder.

Samarbejde

Initiativer, som udføres i samarbejde mellem flere kommuner eller med it-leverandører, er velkomne. Puljeansøgningen skal have én kommune som hovedansvarlig.

Videndeling og synlighed

Resultaterne fra de initiativer, der tildeles puljemidler, vil blive stillet til rådighed for offentligheden. Der vil være lejlighed til at formidle initiativet undervejs i forløbet. Der skal herudover bidrages til en evaluering ved initiativets afslutning.

 • DOCX

  Ansøgningsskema_til_rammearkitekturpuljen2020