20. marts 2019

Offentlige hjemmesider og selvbetjeningssystemer skal være tilgængelige

Den 9. juni 2018 trådte "Lov om webtilgængelighed" i kraft. Loven betyder, at alle offentlige hjemmesider og selvbetjeningsløsninger skal være tilgængelige for personer med handicap.

Loven træder i kraft på forskellige områder og tidspunkter

Loven om webtilgængelighed træder i kraft på forskellige områder og tidspunkter:

  • Loven finder anvendelse fra den 23. september 2019 på offentlige organers websteder, der offentliggøres efter lovens ikrafttræden.
  • Loven finder anvendelse fra den 23. september 2020 på offentlige organers websteder, der er offentliggjort før lovens ikrafttræden.
  • Loven finder anvendelse fra den 23. juni 2021 på offentlige organers mobilapplikationer.

KL arbejder sammen med Digitaliseringsstyrelsen om at samle og distribuere viden og erfaringer om etablering af tilgængelighed. Du kan finde informationen her.

Der er endvidere etableret et netværk til udveksling af viden og erfaringer om tilgængelighed som er åbent for alle offentlige institutioner, og som mange kommuner deltager i. Læs mere om netværket her.

Endvidere udsender Digitaliseringsstyrelsen et nyhedsbrev om tilgængelighed. Læs nyhedsbrevet her.

Evt. spørgsmål vedr. tilgængelighed kan rettes til:
Michael Hald
mih@kl.dk
+45 40279888

 

×

Log ind