06. marts 2019

Konferencen "Den gode forhandling" – udbydes af KL i samarbejde med OHRC (Offentlige HR-chefer)

Kom tæt på den gode forhandling og lær mere om dig selv som forhandler og forhandlingsrådgiver på forhandlerkonferencen mandag d. 24. juni 2019 i KL-huset.

Et sikkert afsæt for forhandlinger

Vil du blive bedre til at navigere i forhandlinger? Forhandler du selv på din organisations vegne, eller støtter du andre som forhandler? Så tag med på konferencen “Den gode forhandling 2019”. Her kan du hente ny viden og indsigt og pleje dit netværk blandt fagfæller.

Kom med i maskinrummet og lær af de bedste forhandlere

  • Refleksioner over OK18 – lærings- og opmærksomhedspunkter, herunder status på Den Danske Model
  • Hvordan træner du den decentrale leder i at blive en god forhandler?
  • Et internationalt forskningsprojekt viser hvordan, tillid og relationer spiller afgørende ind på et godt forhandlingsklima, og det danner et godt grundlag for sparring med ledere
  • Workshop om dine største udfordringer som sparrings- og forhandlingsrådgiver for lokale ledere
  • Lær af advokatens forskellige roller og opgaver i forhandlinger til at løfte din egen faglighed

Velkomst

V. formand for OHRC, personalechef Kim Nissen, Halsnæs Kommune, og souschef Gitte Lyngskjold, KL

Refleksioner over de seneste overenskomstforhandlinger: Lærings- og opmærksomhedspunkter

V. direktør Kristian Heunicke, KL

Overenskomstforhandlingerne OK18 var kendetegnet ved et langt og usædvanligt forløb. Direktør i KL, Kristian Heunicke, reflekterer over de forhandlingsmæssige aspekter af forløbet og gør herunder status på Den Danske Model på det offentlige område.

Sådan kan du klæde de lokale ledere på til forhandling

V. advokat Jannie Merete Pedersen, Dansk Industri (DI)

Forberedelsen er en helt afgørende fase i enhver forhandling. Som forhandlingsrådgiver spiller du en central rolle i at klæde lederne på både teknisk og mentalt. Du skal være god at spille bold opad, og du skal kunne sige til og fra.

Et internationalt forskningsprojekt viser, hvordan tillid og relationer spiller afgørende ind på et godt forhandlingsklima - hør hvordan

V. forhandlingsekspert Søren Viemose

Kvaliteten af dialogen mellem ledelse og medarbejdere er vigtig for kommunens opgaveløsninger. Dialogen foregår af og til som forhandlinger mellem medarbejdere i HR-afdelinger og medarbejdersidens repræsentanter. Der høstes i disse år mange erfaringer om moderne og nyttige forhandlingsmetoder. Her præsenteres et tværeuropæisk forskningsprojekt, NEIRE-projektet (New European Industrial RElations), hvor man har undersøgt udviklingen og forskellene mellem forhandlingssamarbejdet på arbejdspladser i 13 europæiske lande. Resultater fra dette projekt kan inspirere og opmuntre danske forhandlere til at opnå optimale resultater. Denne viden giver også ideer og inspiration til HR-medarbejderen som forhandlingsrådgiver.

Workshop: Hvad er din største udfordring som forhandlingsrådgiver og sparringspartner for lokale ledere?

Workshoppen faciliteres af souschef Gitte Lyngskjold, KL og vicekontorchef Jan Struwe Poulsen, KL

Lær af advokatens forskellige roller og opgaver i forhandlinger til at løfte din egen faglighed

V. partner, advokat Erik Wendelboe Christiansen, Horten og partnere

Det er vigtigt at bruge advokater rigtigt. Når advokater inddrages i en sag, skal opgave og roller afstemmes fra starten, hvis der skal nås et godt resultat. Den første forhandling finder sted, når advokatens opgave og vilkår skal fastlægges. Her er klare aftaler og forventningsafstemning centralt, både for klienten og advokaten. Som rådgiver får advokaten ofte en central rolle med løsning af udfordringer gennem forhandling. Den rolle kan udfolde sig på mange måder. Til tider er advokaten den udefrakommende, som kan befordre en samarbejdsorienteret løsning. Andre gange skal advokaten agere murbrækker med en konkurrerende og konfronterende tilgang. Advokat Erik Wendelboe Christiansen giver gode råd om, hvordan man bruger advokater, og fortæller ud fra en alsidig erfaring om de forskellige tilgange, advokater kan tage i forhandlinger.

Læs invitationen her.