15. marts 2019

KL's høringssvar til Datatilsynets vilkår for videregivelse af personoplysninger behandlet med henblik på bl.a. statistik

KL har afgivet høringssvar til udkast til generelle vilkår for videregivelse af personoplysninger omfattet af databeskyttelseslovens § 10, stk. 1 og 2.

Vilkårene ikke er relevante for kommunernes udarbejdelse af ledelsesinformation

Det fremsendte udkast til vilkår for videregivelser omhandler personoplysninger, der er behandlet med henblik på udarbejdelse af statistik og forskning i medfør af databeskyttelseslovens § 10.

Kommunerne udarbejder statistisk ledelsesinformation ud fra information fra de kommunale sagssystemer, herunder i det fælleskommunale "FLIS-system".

Det fremgår imidlertid af bemærkningerne til databeskyttelseslovens § 5, at myndigheders brug af data til udarbejdelse af ledelsesinformation og analyser med henblik på myndighedsudøvelse ikke skal vurderes efter databeskyttelseslovens § 10.

For kommunerne betyder dette, at kommunernes udarbejdelse af ledelsesinformation ikke er omfattet af Datatilsynets vilkår.

KL har derfor ikke som udgangspunkt bemærkninger til udkastet.

Du kan finde hele høringssvaret nedenfor.

  • PDF

    Svar til Datatilsynet - Høring over vilkår for videregivelse af statistikdata.pdf