20. marts 2019

Engageret start på KL’s nye journaliseringsnetværk

På netværkets første runde i starten af marts måned 2019 deltog i alt 28 kommunale ESDH-ansvarlige på møder i København og Aarhus.

En stor del af inspirationen til netværket kommer fra de mange kurser om KLE og GDPR, som KL har holdt i det sidste års tid, både i KL-huset og i kommunerne. De mange gode spørgsmål og snakke på kurserne har rejst behovet for at KL kommer tættere på deltagernes overvejelser og drøftelser om journalisering og brug af ESDH. Derfor udbød KL et forum, hvor man kan dele erfaringer og spørgsmål på tværs af kommunerne.

Der er mange grunde til at kommunerne i øjeblikket har ekstra stort fokus på journaliseringen. Udover de eksisterende formål og krav, der knytter sig til dokumentationsopgaven, fylder databeskyttelsesforordningen (GDPR), udveksling af sager via SAPA og ’borgerblikket’ under initiativet om 'Borgerens adgang til egne data' i regi af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, mere og mere i dagligdagen.

På de to møder var der gode og meget engagerede drøftelser, blandt andet om de udfordringer, der kan være forbundet med at journalisere korrekt. Drøftelsen gav anledning til en konstruktiv snak om mulige måder at gribe udfordringerne an på.

KL holdt undervejs oplæg om udbredelse af god journaliseringspraksis og om slettefrister i KLE (KL Emnesystematik).

Netværket mødes igen til oktober, hvor fokus blandt andet vil være på GDPR i relation til journalisering. Det er stadig muligt at tilmelde sig journaliseringsnetværket frem til næste møde. Man kan læse mere og melde sig til her: https://tilmeld.kl.dk/netvaerkjournalisering/forside.html